ዜና

ሓድሽ ጸብጻብ ደድሕሪ እቲ ሶርያውያን ስደተኛታት ኣብ ቅ. ክ.

ሲስተኒንግ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም፦ ሎንጊቱዲናል ኦን ኢንተግሬሽን ምስ ስደተኛታት ሶርያ ካብ 2017 ክሳዕ 2020 ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ንዚነብሩ ልዕሊ 200 ስደተኛታት ሶርያ ንምሕባር እተገብረ ጕዕዞ ስዒቡ እዩ።

እቶም ተመራመርቲ በቲ ምስቶም ተሳተፍቲ እተገብረ ስሩዕ ዓመታዊ ቓለ-መጠይቓት ኣቢሎም ኣብ ማሕበራውን ቍጠባውን ኣካላውን ኣእምሮኣውን ድሕንነት እቶም ሶርያውያን ስደተኛታት ኣብ ዓመት እተገብረ ለውጥታት ኪከታተሉ ኽኢሎም እዮም። እቲ ጸብጻብ ምሁራት ናይ ቅድሚት መስመር ሰራሕተኛታት ከምኡውን ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ ተመራመርቲ ስነ-ማሕበራዊ ሊቃውንቲ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ከምኡውን ተመራመርቲ epidemiolog ሓደ ኻብቲ ኽሳዕ ሕጂ ኣብ ቅ. ክ.

እቲ ጸብጻብ ከም ዚሕብሮ ደቂ ኣንስትዮ ብቝጠባዊ ኣጋጣሚታት ብማሕበራዊ መራኸቢ ብምዕባለ ከምኡውን ቋንቋ ኣብ ምምሃር ጸገም ኣጋጢምወን እዩ ።

ስለዚ ስደተኛታት ነቲ ቕድሚ ምምጻኦም ዘጋጠሞም በሰላን ድሕሪ ምምጻኦም ዘጋጠሞም ውጥረትን ንኺዋጽኡሉ ምእንቲ ኺድግፍዎም ነባሪ ኣገልግሎት ኣእምሮኣዊ ጥዕና የድልዮም እዩ። ብተወሳኺ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎት ኪረኽባ ኸለዋ ዜጋጥመን ዕንቅፋታት ንምስጋር ዝያዳ ዕላማ ዘለዎ ስራሕን መደባት ቋንቋ እንግሊዝኛን የድሊ እዩ።

ነቲ ናይ ኤግዚቢቲቭ ጽማቝን ኢንፎግራፍን ምሉእ ጸብጻብ ኣብዚ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ