ዜና

ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ላንግሊ ዓማዊል ናብ ኣገልግሎት ዘለዎም ኣጋጣሚ የመሓይሽ

ኣብ ላንግሊ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባትበቲ ቢ.ሲ. ላንግሊ ዝሓለፈ ሰኑይ ናብቲ ሓድሽ ቦታ ዝገዓዘቶ ኢ. ኤን. ኤስ.

ኤስ.ላንግሊ ኣብቲ ብ20430 ኣብ ጐደና ፍሬዘር ዘቕረብዎ ሓድሽ ኣድራሻ ኣብ ጥቓ እቲ ኒው ዳይረክሽን ዚበሃል ን30 ዓመት ዚኸውን ብሉጽ ቤት ትምህርቲ እንግሊዝኛ ላንግሊ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ።

ኣብ ርእሲ እቲ ኒው ዳይረክሽንስ ዚህቦ ስልጠና ስደተኛታት ስደተኛታት ከምኡውን ካልኦት ሓደስቲ ሰባት ብብዙሕ ቋንቋታት ናይ መዕረፊ ደገፍ ናይ እንግሊዝኛ ዝርርብ ናይ ስራሕ ኣገልግሎት ናይ ወለንተኛ ኣገልግሎት ምትሕብባር ከምኡውን ኣብ ሓደ ህንጻ ናይ ፍራንኮፎን ሃብትን ንጥፈታትን ኪረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ኣብዚ እዋን እዚ ውሱን ናይ ሰባት ኣገልግሎት ኪርከብ ዚከኣል ቈጸራ ብምግባር ጥራይ እዩ፣ መብዛሕትኡ ኣገልግሎታት ከኣ ብተሌፎን ወይ ብኢንተርነት እዩ ዚቐርብ።

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ 604-510-5136 ርአ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ