اخبار

دفتر جدید لنگلی دسترسی مشتری به خدمات را بهبود می بخشد

تازه واردان در لنگلی اکنون می توانند دسترسی راحت تر به خدمات را با حرکت ISSBCLangley به محل جدید خود در دوشنبه گذشته انتظار داشته باشند.

در ادرس جدید خود را در 20430 فریزر بزرگراه، ISSازعملیات لانگلی BC در حال حاضر ارائه خدمات در کنار درب به مسیرهای جدید، مدرسه زبان انگلیسی برجسته لنگلی برای تازه واردان برای نزدیک به 30 سال.

علاوه بر دوره های LINC New Directions، مهاجران، پناهندگان و سایر تازه واردان نیز می توانند پشتیبانی های چند زبانه، حلقه های مکالمه انگلیسی، خدمات اشتغال، خدمات هماهنگی داوطلبانه و ارتباط با منابع و فعالیت های فرانسوی زبان را در یک ساختمان دریافت کنند.

خدمات حضوری محدود در حال حاضر تنها با قرار ملاقات در دسترس هستند و اکثر خدمات از طریق تلفن یا انلاین ارائه می شود.

برای اطلاعات بیشتر، تماس بگیرید 604-510-5136.

پرش به محتوا