ዜና

ኤስ. ዓማዊልመንእሰያት ቢ. ሲ.

ናይ ቀደም ዓማዊልስደተኛታት ዝነበሩን ካብ እተፈላለየ ባህሊ እተኣኻኸቡ ምሩቓት ናይ ሕ. መ. ኣ. ቀዳመይቲ እመቤት ሚሸል ኦባማ ኣብቲ ብ15 ለካቲት ቦርድ ንግዲ ቫንኮቨር እተወደበ ኣጋጣሚ ተዛረበት።

"ንገዛእ ርእሰይን ንዅለን እተን ጐራዝን ድራኸ ኣሕዲሩለይ ኢዩ። ብሓጺሩ ሚስስ ኦባማ ብገለ ዅነታት ተስፋ ኽንቈርጽ ከም ዘይብልና እተዛረበቶ እዋን እዩ ነይሩ ። መሰረትና ብትምህርቲ ኽንሃንጽ ኣሎናብተስፋ ድማ ክንምራሕ ኣሎና " በለት ።

. ሲ. ከምኡውን ተሳተፍቲ መንእሰያት ንቫንሲቲ ኣብዚ እተሸጠ ኣኼባ ብምክፋላ ዘሐጕስ ተመክሮ ስለ ዝረኸቡ ከመስግንዋ ይደልዩ ኢዮም።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ