ዜና

ኤስ. ሰራሕተኛሰፈር ቢ. ሲ. ንዓሰርተታት ዓመታት ምስ ፓሪሽ ሰይንት ሜሪ ኣብ እተገብረ ዕዮ ተኻፈለ

ኤስ. ቢ. ሲ. ከምኡውን ሰይንት ሜሪስ ፓሪሽ ቫንኮቨር ዝሓለፈ ሰንበት ኣብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰይንት ሜሪ ዝርከብ ጂምናዝዩም ን10 ዓመት ናይ ሽርክነት ጽምብል ገበረ ።

ልዕሊ 50 ዝዀኑ ኣባላት ማሕበረሰብንዓማዊል ቢ.ሲ.

ካብ 2008 ኣትሒዙ ሪሶቺታ ኣርማ ዝስማ ሰራሕተኛሰፈር ቢ.ሲ.

ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ፍጻመ እዚ እንቋዕ ሓጐሰኩም ን10 ዓመት ብሓባር ክንዓዪ ድማ ብሃንቀውታ ንጽበ!

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ