اخبار

ISSازکارگر حل و فصل BC برای دهه گسترش با کلیسای سنت مری جشن گرفت

ایستگاهبینجهانی بریتیش کلمبیا و سنت مری پریش ونکوور یکشنبه گذشته 10 سال همکاری را در ورزشگاه مدرسه سنت مری جشن گرفتند.

بیش از 50 عضو جامعه و ISSازمشتریان BC در این رویداد شرکت کردند که یک دهه مشارکت و خدمات توسط ISSبرنامهحل و فصل ونکوور BC را با مشتریان در کلیسای سنت مری جشن گرفت.

از سال 2008، ISSازBC Settlement Worker Resochita Arma از مهاجران، کارگران موقت خارجی و مراقبان زندگی می کنند از طریق برگزاری جهت گیری و حمایت از حل و فصل یک به یک در کلیسا حمایت کرده است.

تبریک می گویم در این نقطه عطف و منتظر 10 سال دیگر از همکاری با هم!

پرش به محتوا