ዜና

ኤስ. ቢ. ሲ. ኣብ ሱሬ ናይ ሓደስቲ ሰባት ዕዳጋ ኣገልግሎት ከፈተ

. ሲ. ትማሊ ኣብ ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም - ሱሬ መደረታት ህያው ተዋስኦታት ዙረት ናይቲ ህንጻ ከምኡውን ካብ ክዋንትለን ፈርስት ኔሽንስ ሽማግለ ኬቨን ከልሊ በረኸት ብምክፋል ነቲ ሽንጭሮ ቈረጾ ።

እዚ ኣጋጣሚ እዚ ነቲቢ. ሲ. ንስደተኛታትን ስደተኛታትን ዝኸውን ካልኣይ እተጠርነፈ ናይ ኣገልግሎት መሳለጥያ ብወግዒ ከፈቶ እዚ መሳለጥያ እዚ ኸኣ ነቶም ብቕልጡፍ እናዓበዩ ዝኸዱ ዘለዉ ስደተኛታት ዘድልዮም ነገራት ንምምላእ ኢዩ።

ኤስ.ፓትሪሻ ዎሮኽ እትበሃልናይ ቢሲCEO ከምዚ በለት - "እቲ ናይ ቢሲ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ማእከል-ሱሬ መስርሕ ኣብቲኢ.ኤን. ኤስ. "እዚ ምትሕብባር እዚ ንዓማዊልና ዝበለጸ ውጽኢት ከም ዜምጽእ ክንዛረብ ከለና ካብ ተመክሮ ኢና እንዛረብ" በለ።

ኤስ. ቢ. ሲ. እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል - ሱሬ ኣብ 10334 152A ስትሪት ነቶም ሓደስቲ ተቐማጦ ኣገልግሎት ሰፈራት ኣገልግሎት ስራሕ ናይ ስራሕ ደገፍ ኣገልግሎት ነቶም ስደተኛታት ዚወሃብ ኣገልግሎት መባእታዊ ኽንክን ጥዕና ምኽሪ በሰላ ንኣንስትን ንኣሽቱ ቘልዑን ዚድግፍ ኣገልግሎት ምስ ሃብትን ንጥፈታትን ፍራንኮፎን ዚራኸብ ከምኡውን ብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ኤስ.

ብዛዕባ እቲ ማእከል ዝያዳ ተምሃር

ስእሊ እቲ ፍጻመ ርአ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ