ዜና

ISSofBC ኣብ መጻኢ ኣብ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ቤት ንሓደስቲ ሰባት ዜድልዮም ነገራት የማልኣሎም

ሎሎል

ቢ.ሲ. ኣብ ምብራቕ ቫንኮቨር 58,000 ትርብዒት ሜትሮ ዝስፍሓቱ ማእከል ስደተኛታት ንምስራሕ ዘውጽኦ መደብ ኣብ መጀመርታ ሚያዝያ ብቤት ምኽሪ ኸተማ ቫንኮቨር ናይ መወዳእታ ቀጠልያ ብርሃን ረኸበ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ድማ ነቲ ፕሮጀክት ዝኸውን 500,000 ዶላር ከምኡውን 60 ዓመት ዝኸውን ናይ መሬት ክራይ ኣጽደቐ።

"እዚ ኣብዚ ንብዙሕ ዓመታት ነዚ ህንጻ እዚ ኣብ ምህናጽ እተገብረ ናይ ነዊሕ ዓመታት ፕሮጀክት ካልእ ኣገዳሲ ፍጻመ ኢዩ።... ሲ. ረድዮ ኦን ዘ ኮስት 9 ሚያዝያ ኣብ ዝገበሮ ቓለ-መጠይቕ ዳይረክተር ኣገልግሎት ሰፈራትቢ.ሲ.

ናይቢ.ሲ. ሄንሪኬዝ ፓርተርሰን ነደቕቲ ከምኡውን መንበሪ ተራ ብሓባር ኰይኖም ነቲ ኣብ ዓለም ናይ መጀመርታ ህንጻ ዝኸውን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዝብል ማእከል ይሃንጹ ኣለዉ ። እቲ ማእከል ንድሌት ስደተኛታትን መንግስታዊ ሓገዝ ስደተኛታትን ዜማልእ እተፈላለየ ኣድላዪ ውድባትን መደባትን ኣገልግሎታትን ኣከበ።

እቲ ንቤት እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ተባሂሉ እተዳለወ መደብ 28 ዩኒት ዘለዎ 200 ዓራት (ክልተ ሰሙን) ካልኣይ ደረጃ ዘለዎ ኣባይቲ (ክሳዕ ሓደ ዓመት) ክሊኒክ ክንክን ጥዕና ናይ ስደተኛታት በሰላን ሕክምናን ናይ ቈልዑ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ቦታ መንእሰያት ንስደተኛታት ዝኸውን ቦታ ናይ መግቢ ባንክ ናይ ማሕበረሰብ ክሽነ ናይ ሕጊ ክሊኒክ ናይ መጀመርታ ናይ ቋንቋ ደገፍ ዝህብ መሳለጥያታትን ኣብያተ-ጽሕፈትን ዘጠቓልል ኢዩ።

ከተማ ቫንኮቨር ነዚ ፕሮጀክት እዚ ንምድጋፍ 490,000 ዶላር ከምኡውን 60 ዓመት ዝወስድ ናይ መሬት ክራይ ክትህብ ኢያ። እቲ ኣብ 2610 ቪክቶርያ ድራይቭ ዚርከብ መአከቢ 20 ሰነ 2015 ኪኽፈት ትጽቢት ይግበረሉ (መዓልቲ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት) ።


ኵንትራት

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ