ዜና

ክ. ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከም እተቐመጡ ኣፍልጦ ምሃብ

መንግስቲ ካናዳ ነቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ኣፍጋኒ ስደተኛታት ንምድቃስ ኣብ ዝገበሮ ናይ ግብረ - ሰናይ ጻዕርታት ኣገዳሲ ግደ ኣበርኪትና ኢና ። ኣብ መወዳእታ 2023 ካናዳ ንልዕሊ 40,000 ዝዀኑ ኣፍጋኒኣውያን ብኤስ. ኣይ. ኤስ. እዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ዓንቀጽ ብዛዕባ ዕዮ ሰራሕተኛታትናን ብዛዕባ እቲ እቶም ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመጹ ሰባት ድሕንነትን ኣቀባብላን ከም ዚስምዖም ንምግባር ዝገበርዎ ዓብዪ ቘራጽነትን ብዝርዝር ትገልጽ።

እዚ ኻብቲ ኣብዚ ዚርከብ ዓንቀጽ ቫንኮቨር ሳን እተወስደ እዩ ።

ኣብ ነሓሰ 2021 መንግስቲ ካናዳ 40,000 ዝዀኑ ኣፍጋኒ ስደተኛታት ንምምላስ ከም ዝቘረጸ ዚገልጽ ዜና ንመብዛሕትኦም ካናዳውያን ናይ ንግሆ ወረቐት ሒዞም መጹ ። ይኹን እምበር ነቶም ንልዕሊ 50 ዓመት ናብ ቅ. ክ.

"ሓደ ንግሆ 'ኣብ ቶሮንቶ ህጹጽ ዕዮ ኣሎ፣ ሓንቲ ነፋሪት ቻርተር ክትዓልብ እያ። ኣቡን ፋታህ ሳሚም ሓደ ኻብቶም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ነቶም ካብ ካቢል እተበገሱ ኣፍጋኒንምሕጋዝ ናብ ቶሮንቶ ዝኸዱ ኽልተ ሰራሕተኛታት ISSofBC እዩ ።

ፊሮዜ ፐይቫንዲን ኣቡን ሳሚም ፋታን ካብቶም ብ2021 ናብ ቶሮንቶ እተጓዕዙ ሓደስቲ ኣፍጋኒ ስደተኛታት እዮም ነይሮም ።

ንልዕሊ 200 ሰባት ዝሓዘ ቻርተር በረራታት ንእተወሰነ መዓልትታት ብቐጥታ ኻብቲ ግጭት ዚካየደሉ ዞባ መጸ ብቐጥታ ድማ ናብ ኮቪድ-19 ንበይኖም ኣተዉ።

ፊሮዜ ፐይቫንዲ "ብዙሓት ቦርሳታት ሒዞም ስለ ዝመጹ ካብ ኣባይቶም ኪወጹ መደብ ኣይነበሮምን ፣ ብዛዕባ ካናዳ እውን ብዙሕ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም " በለ ።

ምስቶም ስደተኛታት ዜጋታት ካናዳ (ኣይርሲሲ) ከምኡውን ምስቶም ኣብ ካናዳ ዝነበሩ ሰፈራት ብሓባር ኰይኖም መደብ ንምግባር ብዙሕ ግዜ ኣይነበሮምን እንተዀነ ግን ስጕምቲ ወሰዱ። ነዚ ብድሆታት እዚ ብኡንብኡ ንምምላስ ዓብዪ ተወፋይነትን ፍትወትን የድሊ ነበረ ።

ኢሶፍቢሲ ዚበሃል ኣሃምድ ፋዲል ክፍሊ ሓደ ፍሉይ ነገር ምዃኑ ይፈልጥ ነበረ ። "ከም ዓብዪ ናይ ግብረ-ሰናይ ተግባር ድንጋጽ ምርኣይ ከምኡውን ንስደተኛታት ምድጋፍ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣፍልጦ ምሃብ ገይረ ኢየ ርእየዮ።"

ጀኒፈር ዮርክ ኢሶፍቢሲ "ኵሎም ኣባላት ማሕበርናን ማሕበረሰብናን ንሰባት ኣብቲ ዝያዳ ሓገዝ ዘድልዮም እዋን ንምድጋፍ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦን ብርቱዕ ጸቕጢ ዝበዝሖን ኵነታት ክእከቡ ምርኣይ ኣዝዩ ትርጕም ዘለዎ ኢዩ ነይሩ" በለት። ፍልይ ዝበለ ዅነታት ስለ ዝነበረ እተን ጕጅለታት ንመጀመርታ ግዜ እየን 24/7 ዝዓየያ። ገለ ኻብቲ ዚዕየ ዕዮ ኣገልግሎት ሰፈራት ምትዕርራይ ብኢንተርነት ኣቢልካ ሓበሬታ ምሃብ ደኺመ ኸይበለ ምስ IRCC ምዕያይ ክንክን ሕጻናት ምውዳብ ፈተናታት COVID-19 ምድላው ከምኡውን ኣስቤዛ ናብ ክፍልታት ሆቴል ምብጻሕ ዜጠቓልል ነበረ።

ነታ ዓንቀጽ ምሉእ ብምሉእ ከተንብባ እንተ ደሊኻ ናብ ጸሓይ ቫንኮቨር ርአ

ኣብ ምፍጣር እዚ ታሪኽ እዚ እተሳተፉ ተወሳኺ ሰራሕተኛታት ISSofBC - ባሃር ታሂሪ ካቲ ሸረል ማዛር ኢቅባል ሻብናም ሳዴኪ ከምኡውን ኢዋ ካርቸቭስኪ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ