ዜና

ደቀባት ንሓደስቲ ሰባት ብቪድዮ ሰላም ይብሎም

ኤስ. ቢ. ሲ. ንሃገራዊ መዓልቲ ደቀባት ንምብዓል ናብ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዘርእስታ ቪድዮ ብወግዒ ኣውጺኣ ኣላ።

እዛ ንሸውዓተ ደቒቕ እተቕርብ መሳጢት ቪድዮ እዚኣ መምርሒ መጽናዕቲ ሒዛ ነቶም ሓደስቲ ሰባት እተተኵረሎም እያ፣ ብዛዕባ ፈርስት ፒፕልስ ኦቭ ካናዳ ዝያዳ ንኺመሃሩ ድማ ኣጋጣሚ ትኸፍተሎም እያ። እተፈላለየ ባህልታትን ስቓይ ዝመልኦ ታሪኽን ደቀባት ካናዳ ተጕልሕ ካብ መላእ እታ ሃገር ዝመጹ ተወከልቲ ደቀባት ከኣ ነቶም ሓደስቲ ሰባት ሓንጐፋይ ኢሎም ከም ዚቕበልዎም ተጕልሕ።

ኤስ. ዋናናይ ቢሲ ፓትሪሻ ዎሮኽ ከምዚ በለት - "ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ካናዳ ብዛዕባ ዓሌትነት ዝያዳ ፍልጠት ከም ዝህሉ ዝገበረ ፍጻመታት ብፍላይ ከኣ ንኸም ደቀባት ዝኣመሰሉ ታሪኻዊ ተወከልቲ ጕጅለታት ዘጥቅዕ ዓሌታዊ ጽልኢ ኣብ ግምት ብምእታው ከምዚኣ ዝኣመሰለት ቪድዮ ንመስርሕ ዕርቂ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ንኣምን ኢና።"

ካማላ ቶድ እትበሃል ዳይረክተር ናይ ደቀባት ሲቲ ሜድያ ፊልም ከምዚ በለት - "ካናዳ ብኸመይ ከም እተሰርሐት ሓቂ ንኽንዛረብ ነዊሕ መገዲ ኣሎና ስለዚ እዚ ብዙሕ ነገራት ናብ ሓጺር ፊልም ንምቕያርን ምርዳእ ንምህናጽ ቀጻሊ ምይይጥ ንምግባርን ዝገበርክዎ ንእሽቶ ኣበርክቶ ኢዩ።"

ኮሪ ዊልሰን ዚበሃል ደራሲ መጽናዕቲ "ኣብዚ ምጥርጣርን ዓሌታውነትን እናወሰኸ ዚኸደሉ ዘሎ እዋን ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ዅላትና ጽውጽዋያት ከነወግድን ብዛዕባ ሓድሕድና ኽንመሃርን ኣገዳሲ እዩ ። ሓቢርና ንብርትዕ ኵሉ ድምጺ ድማ ይስማዕ"።

እዛ ብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. እተዳለወት ትምህርታዊ ቪድዮ ሓንቲ ኻብተን ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት ኣብ መንጎ ሓደስቲ መጻእተኛታትን ደቀባትን ርክብ ንምምስራት እተገብረ ሓያሎ ተበግሶታት እያ ።


መምርሒ መጽናዕቲ ኣራግፍ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ