ዜና

ኣብ መጀመርታ ብኢንተርነት እተዋህበ ትሽዓተ ቐብሪ

ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ ነቶም ትሽዓተ ተቐበልቲናይቲ ብ17መስከረም እተገብረ ናይ መጀመርታ ብኢንተርነት እተገብረ ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይ ቢ. ኤስ.

እቲ ሳሻ ራማናሪን ዝስሙ መራሒ ኮሚተቢሮ ቢ.ኤስ.

"ትምህርቲ ጽልዋ ንኽገብርን ንኽሕግዝን ንዓለም ዝሓሸት ቦታ ንኽገብራንዘኽእለኒ ዀይኑ ኢዩ ዝስምዓኒ" በለ። "ንኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ንህይወተይ ለዊጥካያ ኢኻ" በለኒ።

ካብ ኢራን ዝመጸ እሞ ኻብ 2018 ኣትሒዙ ኣብ ካናዳ ዚነብር ሃዲ ነቲ ሰውራዊ ለውጢ ንምድጋፍ ፊልም ኪጥቀም ስለ ዚምነ ኣብ ቢ. ሲ. ኣይ.

ካልእ እተዋህበ መቓብር ድማ እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

  • ኤፕሪል ኢንግሊሽ Bursary - ናብ ለላ ከዲር
  • ቤት ጽሕፈት ቍጠባዊ ኣገልግሎት ኣርቡተስ - ናብ ማርጃን ቸራጊ
  • ሸሪል ኣንደርሰን ቡርሳሪ - ናብ ኦጎጎ ኦላዲመጂ
  • ደ ጃገር ቮልከንት ቡርሳሪ - ናብ ቺራዝ ሲስርያን
  • ታሕተዋይ ክፋል ቀንዲ መሬት ህጹጽ ናይ ስድራቤትን መባእታዊ ምክንኻንን ማእከል ቡሪ - ናብ ማሪ-ተሪዝ ባርሃፉምዋ
  • ማይክል ዳንቹክ ቡርሳሪ - ናብ ዮኑስ ሳሃዳት
  • ፒትሮ ዊድመር ቡርሳሪ - ናብ ጆርጅ-ሜሪ ዶሃም
  • ፕሪታም ሲንግን ቤንት ካውር በኒንግ ቡርሳሪን - ናብ ጁንኮ ኖጉቺ

ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ነቲ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ቝጠባዊ ዓመት ዝፈጸሞ ዕማም ንምጕላሕ ኣጋጣሚ ኢዩ ነይሩ ገለ ኻብዚ ድማኢ. ኤን. ኤስ.

እቶም ኣብ ከተማ ሜትሮ ቫንኮቨር ኣብ ዝርከብ ኣኽቢርካ ዝርአ ትካላት ትምህርቶም ንምፍጻም ሸቶ ዘለዎም ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኢዮም ።

ንዅሎም እቶም እተቐብሩ ሽልማት እንቋዕ ሓጐሰኩም!

ነቲ ኣብ ቀረባ እዋንዝወጸ ዓመታዊ ጸብጻብ ንምንባብን ብዛዕባኢ. ኤን. ኤስ. ቦርድ ዳይረክተራት ቢ. ሲ.

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ