ዜና

ህዝባዊ ተሳትፎ ንምጅማር ዚወሃብ ጸረ ዓሌትነት ዚብል ትርጕም

ኣብ ጸረ ዓሌትነት 10 ኣገዳሲ ቓላት ክትጠቅስ ትኽእልዶ? ኤስ. ናይቢ. ሲ. ኣማኻሪ ጕጅለ ጸረ ዓሌትነት ነቲ ሎሚ ዓሌታዊ ምፍልላይ ንምጥፋእ እተገብረ ኣህጉራዊ መዓልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምብዓል ዝወጸ ንእሽቶ ግሎሲካዊ መሳርሒ ክሕግዝ ይኽእል ኢዩ።

እታ "10 ኣገዳሲ ቓላት ጸረ ዓሌትነት" ዘርእስታ ጽሕፍቲ ብዛዕባ ዓሌታውነትን ማዕርነትን ኣብ ዚግበር ዝርርብ ንገለ ኻብቲ "መብዛሕትኡ ግዜ ዚዝውተር ስያመ" ተጕልሕ። እቲ ትርጕማት ኣብ ልዕሊ እቲ ሓጋዚን ምሹእን ዝዀነ ሃብቲ እንተላይ ብቪድዮታት እዩ ዚድገፍ።

ኣባላት ኮሚተ ጸረ ዓሌትነትዝዀኑ ሰራሕተኛታትቢ. ኤስ.

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ1966 ዓሌታዊ ምፍልላይ ንምጥፋእ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣወጀ ። ኣብ ዓዓመት 21 መጋቢት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንዅሉ ዓይነት ዓሌታዊ ምፍልላይ ንምጥፋእ ዚእከበላ መዓልቲ ኸም ዝዀነት ጌርካ እዩ ዚርአ ።

 ኢ-ቡክለት ኣራግፍ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ