اخبار

تعاریف ضد نژادپرستی برای شروع مشارکت عمومی

ایا می توانید 10 کلمه مهم در کار ضد نژادپرستی را نام ببرید؟ ISSگروهمشاوره ضد نژادپرستی BC می تواند با یک واژه نامه کوچک منتشر شده برای جشن روز جهانی سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی امروز کمک کند.

کتابچه الکترونیکی "10 کلمه مهم در کار ضد نژادپرستی" برخی از "رایج ترین اصطلاحات مورد استفاده" را در مکالمات در مورد نژادپرستی و برابری برجسته می کند. تعاریف با منابع مفید و کاربر پسند، از جمله فیلم ها تکمیل می شوند.

این واژه نامه تلاش کارکنانISS BCدر کمیته ضد نژادپرستی برای "شروع یا تقویت" مشارکت عمومی در از بین بردن نژادپرستی است.

سازمان ملل متحد روز جهانی رفع تبعیض نژادی را در سال 1966 اعلام کرد. هر ساله 21 مارس به عنوان روزی شناخته می شود که جامعه بین المللی می تواند در تلاش برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض نژادی متحد شود.

 دانلود کتابچه الکترونیکی

پرش به محتوا