ዜና

መበል 50 ዓመት ድራር ጋላ

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ዓመትና ኸነብዕል ከለና ን50 ዓመት ሓድሽ ጅመራ ኣኽቢርና ኢና ። ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ማእከል ኢስማሊ ቫንኮቨር ብምትሕብባርና ኣዚና ኢና ተሓጒስና ከመይሲ ንሳቶም እውን ካብ ዚምስረቱ 50 ዓመት ገይሮም እዮም ። ክልቲአን ውድባት ነቶም ብ1970ታት ካብ ኡጋንዳ ምስ ተሰጕጉ ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝመጹ ኡጋንዳውያን ኣብ ምድጋፍ ኣገዳሲ ግደ ስለ ዘለወን ኣብ ታሪኽ ግደ ኣለወን ።

ስለዚ ቀዳም 4 መጋቢት ኣብቲ ኣብ ኢስማኢል ማእከል ቫንኮቨር ዝረኸብናዮ ዓወት ንምጽምባል ኣብ ናይ ኣጋጣሚ ድራር ክንእከብ ብምኽኣልና ኣዚና ተሓጐስና። ካብ እተፈላለየ ኽፋል እቲ ውድብ ዝመጹ ንነዊሕ እዋን ዘገልገሉ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ኣኼባ ተኻፈሉ ካብ እተፈላለዩ ሲቪላውን ፖለቲካውን መራሕቲ እንተላይ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቢ. ሲ. ዴቪድ ኢቢ ከምኡውን ካብ መራሒ ፈደራላዊ ኤ. ዲ. ኤን. ኤ. ንዅሎም መሳርሕትናን ፈተውትናን ክቡራት ሰባትን ኣብዚ በዓል እዚ ስለ ዝሓበርኩምልና አመስግነኩም ።

ኣብ ማሕበረሰብ ብሓባር ምምሃር

ኣብታ ምሸት እቲኣ ምስ ማይክ ሞሎይ ኣብ ኡጋንዳ ደው ኢሉ ንዕዮ ወረቐት ኖራላ ጃማል ንምቅልጣፍ ኣብ ጐድኒ ሓዊ ተዘራረብና ። እቲ ምይይጦም በቲ ቐንዲ መልህቕ ዜና ከምኡውን ዝለዓለ ኣሰናዳኢ ናይ ሲቲቪ ናሽናል ኒውስ ዝዀነ ኦማር ሳቸዲና ሚዛኑ ዝሓለወ ኢዩ ነይሩ። ብዙሓት ሓደስቲ ሰባት ህይወቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኺሃንጹ ኸለዉ ብዛዕባ ዘጋጠሞም ቃልሲ ዀነ ዕማማት ዚገልጽ ዜደንቕ ዝርርብ እዩ ነይሩ ።

ዋዕላ ኢስማሊ ብመንግስቲ ካናዳ ኣቢሉ እውን ናይ ንግስቲ ፕላቲንዩም እልልታ ሽልማት ተዋህቦ ።

ድሕሪ ሓጺር እዋን ነታ ኣብ ጐድኒ ሓዊ ዚግበር ምይይጥ ቪድዮ ኸነካፍላ ኢና ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ