ኣብ ሰነ 2016 እተኸፍተ ናይ ኢሶፍቢሲ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ማእከል ንሓደስቲ መጻእተኛታትን ስደተኛታትን ዝኸውን እተሓዋወሰ ኣባይቲ ከምኡውን መንበሪ ደገፍ ዝህብ ዕዉት ኣርኣያ ብምዃኑ ዓለምለኻዊ ስሙ ዝሕሉ ኢዩ ።

ነዛ ብዛዕባ ማእከል እትገልጽ ሰለስተ ደቒቕ ዝንውሓታ ቪድዮ ርኣያ።

ኣብ ውሽጢ እቲ ህንጻ

ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ልዕሊ 600 ዝዀኑ ሰባት እተፈላለየ ዓይነት ኣገልግሎት ንምርካብ ብማዕጾ እቲ ማእከል ይሓልፉ ኢዮም።

ግዝያዊ መንበሪ

ኣብ 18 ተዓጻጻፍነት ዘለዎ መንበሪ ስደተኛታት ።

ደገፍ ዕርቂ

ብልዕሊ 40 ቛንቋታት ።

ስልጠና ቛንቋ እንግሊዝኛ

መሃይምነት ካብ ምጥራይ ኣትሒዙ ኽሳዕ እቲ ኣብ ስራሕ ኣትኵሮ ዚግበረሉ እንግሊዝኛ።

ኣገልግሎት ስራሕ

እተፈላለየ ኽእለትን ድሌትን ንዘለዎም ሓደስቲ ሰባት ዚወሃብ ደገፍ ስራሕ እውን ዜጠቓልል እዩ ።

ሕምብርቲ መንእሰያት

ሓደስቲ መንእሰያት ምስ ካልኦት መንእሰያት ንኺራኸቡን ሓድሽ ክእለት ንኼማዕብሉን ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ ።

ፍቓድ እተዋህበ ኣጸደ ሕጻናትን ማእከል ክንክን ሕጻናትን

ንተመሃሮ ሊንሲ ዚኸውን ኣብ ግዳም ዚርከብ መጻወቲ ቦታን ስድራ ቤትን እውን ዜጠቓልል እዩ ።

ክሊኒክ ሕክምና

መባእታዊ ኽንክን ጥዕና ምሃብ ።

ክረዲት ሕብረት ቫንሲቲ

ናይ ባንክ ሕሳብ ምጅማር ናይ ገንዘብ መሃይምነት ናይ ምቍጽጻር ስልጠና ምሃብ ከምኡውን ናይ ATM ኣገልግሎት ምሃብ።

ኣገልግሎት ስደተኛታትን ዕቝባ ንዚደልዩ ሰባትን

መአከቢ ቦታ

እዚ ኸኣ ኣብ ውሽጣዊ ዀነ ግዳማዊ ኣኼባታትን ፍጻመታትን ኪውዕል ይኽእል እዩ ።

ናይ ኢሶፍቢሲ ትካላት ኣብያተ - ጽሕፈት

መተኣረምቲ

መተኣስርትና ወይ ብጾትና ዚህቡና ኣገዳሲ ኣገልግሎት ንህብ ኢና።

ማሕበር እቶም ካብ ስቓይ ዝደሓኑ ቫንኮቨር (VAST)

ኣገልግሎት መዕረፊ (SOS)

ማሕበር ማእከል ስድራ ቤት ከረን ባህ ዘብል

ሕጋዊ ክሊኒክ ስደተኛታትን ስደተኛታትን

ታሕተዋይ ክፋል ቀንዲ መሬት ህጹጽን ቀዳማይን ክንክን ዚግበረሉ ማእከል

መራኸቢ ህንጸት

ኤስ. ቢ. ሲ. እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል ምስቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩን ዝሰፍሑን ማሕበረሰባት ዜራኽበካ ፍሉይ መአከቢ ይህበካ፦

 • ህዝባዊ ቤተ-መጻሕፍቲ ቫንኮቨር ንሓደስቲ ሰባት ምስ ሃብቲ ቤተ-መጻሕፍቲ የራኽቦም፣
 • ክፍሊ ፖሊስ ቫንኮቨር ንሰራሕተኛታት ኣብ ሰሙን ሓንሳእ ከም ክፍሊ እቲ ንስደተኛታት ዚገብርዎ መደብ ገይሩ ይልእከሎም፣
 • ትራንስሊንክ ቫንሲቲ ከምኡውን ቦርድ ፖሊስ ቫንኮቨር ኣብያተ - ትምህርትን ኣኼባታትን ይመርሑ ኣለዉ ።
 • ኣገልገልቲ ኣሃምድ ሁሰንን ሃርጂት ሳጅጃንን ዜመሓድሩሉ ጽምብል ዜግነት፣
 • ዓመታዊ ሓፈሻዊኣኼባታት ቢ.ሲ.

ናብ ማእከል ዙረት ንገብር ኢና ። ካብ እተፈላለያ ውድባትን ተማሃሮን ዝመጹ ልዕሊ 600 ዝዀኑ ሰባት ነዚ ዝስዕብ ዙረት ገይሮም ኢዮም -

 • ኣብ ከረን ፕላዝንትን እንቍርዖብን ዚርከብ ኣባይቲ
 • ቦርድ ቤት ትምህርቲ ሱሪ - ሰራሕተኛታት መዕረፊ ኣብያተ - ትምህርቲ
 • ትምህርታዊ ትካላት (ዩኒቨርሲቲ ካፒላኖ ሰይንት ጆን ሰይንት ጆርጅስ ከምኡውን ስትራትፎርድ ሆል) ።

ፍሉያት በጻሕቲ

እዚ ማእከል እዚ ነቶም እተሓዋወሰ ኣባይቲ ኸምኡውን ደገፍ ዚህብ ፍሉይ ሞደል ነቲ ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ዚግበር ጕዕዞ ብኸመይ ከም ዜፍኵሶ ኺመሃሩ ዚደልዩ ሰባት ዚምሽእ ቦታ እዩ። ኣብቲ መአከቢ እተራእዩ ምርኡያት ሰባት ከምዚ ዝስዕብ ይርከቦም -

 • መስፍን ዊልያምን ኬት ሚድልተንን መስፍን ካምብሪጅን ዳችስን
 • ጀስቲን ትሩዶ ቀዳማይ ሚኒስተር
 • ሚኒስተር ስደተኛታትን ዜጋታትን ካናዳ ኣሃምድ ሁሰን
 • ሃርጂት ሳይጃን ሚኒስተር ጸጥታ
 • ከንቲባ ቫንኮቨር ነበር ግሬጎር ሮበርትሰን
 • ኣዳም ፓልመር ሓለቓ ኮንስታብል ክፍሊ ፖሊስ ቫንኮቨር
 • ማርክ-ኣንድሬ ብላንቻርድ ቀዋሚ ተወካሊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካናዳ
 • ካብ ኮሎምብያ ጋና ጓቲማላ ዮርዳኖስ ማሊ ማውሪታንያ ፔሩ ታንዛንያ ቭየትናም ዝመጹ ኣምባሳደራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት
 • ኣህጉራውያን ተወከልቲ ዓለምለኻዊ ኺዳን ጕጅለ ባንክ
 • ፕረዚደንት ቢ. ሲ. ነበር ክሪስቲ ክላርክ
 • ሓጋግቲ ሕግታትን ሰበ ስልጣን መንግስትን ደቡብ ኮርያ

መስፍን ካምብሪጅን ዳችስን ምስትሩድየስን ኣውራጃዊ ፖለቲከኛታትን ኰይኖም ኣብቲ ብ2016 ኣብ ማእከልቢ. ሲ.

ናይ ኢሶፍቢሲ ቀደም ኣካያዲ ስራሕ ዝነበረት ፓትሪሻ ዎሮኽ ከምዚ በለት - "መስፍን ካምብሪጅን ዳችስን ምብጻሕ ብምግባሮም ኣዚና ኢና እንሕጐስ። "ነቲ ብዕላማ እተሃንጸ ህንጻና - ISSofBC እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል - ጥራይ ዘይኰነስ ኣገልግሎትናን ነቲ ISSofBC ንሓደስቲ ሰባት ናብ ካናዳ ኣብ ምምጻእ ዘለዎ ግደን ንኸነርኢ ዝረኸብናዮ ኣጋጣሚ ነማስወሉ ኢና ። "

ቀዳማይ ሚኒስተር ትሩዶ ነቲ ንጉሳዊ ዙረት ንምብዓልካብ መንግስቲ ካናዳ 50,000 ዶላር ኣመሪካ ንኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ.

ወርቂ ሊድ = ቀጠልያ ህንጻ

ናይ ሄንሪኬስ መገላግልቲ ስነ-ህንጻን ኣማኸርቲ መንበሪ ተራን ነቲ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ዝብል ማእከል ኣማዕበሉ። እቲ 58,000 ትርብዒት ሜትሮ ዝስፍሓቱ መሳለጥያ ንኣጠቓቕማ ጸዓትን ማይን ንምንካይ ኣብ ውሽጢ ቤት ንዘሎ ጽሬት ኣየር ንምምሕያሽ ከምኡውን ናብራ ንምምሕያሽ ተባሂሉ ንጎልድ ሊድ ምስክር ወረቐት ንምሃብ እዩ ዚህነጽ።

ነዳፊትን ዳይረክተርን ስነ-ህንጻ ሄንሪኬዝ ፓርተርሰን ዝዀነት ቨሮኒካ ጂሊስ ብዛዕባ ቅርጽን ንድፍን እቲ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዚበሃል ማእከል ከምዚ በለት - "መልክዕ እቲ ፕሮጀክት ነቲ ቦታ ንጐረባብቲ ከምኡውን ንእግረ-መገዲ ምላሽ ዚህብ እዩ። ግዳማዊ ኽፋል እቲ ኻብ ዕንጨይቲ እተሰርሐ እኽሊ ምጥቃምን ኣብ ብዙሕ ሓምላይ ቦታ እተሰርሐ ኣግማድ ግላምን ነቶም ተኻረይቲ ዀነ ንስደተኛታት ጽቡቕ ኣቀባብላ እዩ ዚገብረሎም። እቲ ውሽጣዊ ኽፍልታት ምዉቕ ንምዕዳም ብብርሃን ዝመልአ ከምኡውን ብቐሊሉ ዝዕቀብ ኢዩ።"

ሳይመን ዴቪ ዚበሃል ኣማኸርቲ መንበሪ ተራ "እቲ ህንጻ ብዙሕ ስለ ዚጥቀም ነፍሲ ወከፍ ደርቢ ፍሉይ እዩ.... እቲ ህንጻ ንሰባት እዩ" በለ።

ንበጻሕቲ ዜስሕቶም ነገር እታ "እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም" እትብል ቃል ብ12 እተፈላለየ ቛንቋታት እተጻሕፈትን ኣብቲ ብስሚንቶ እተሰርሐ ጽላት እተቐርጸትን መእተዊ ኣደባባይ እዩ። ኣብ ዱራንት ክሩክ ሕ. መ. ኣ.

እዚ 27 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ዝግበረሉ ህንጻ እዚ ካብ መንግስቲ ካናዳ ከምኡውን ካብ ኣውራጃ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኣብታ ኸተማ ቫንኮቨር እትህቦ መሬት ከምኡውን ካብ ውልቀ-ሰባትን ደገፍትን ብፍላይ ከኣ ካብ ቫንሲቲ ከምኡውን ካብ ማሕበር ስድራቤት ኢዲት ላንዶ ብዝወሃብ ወፈያ ኢዩ ተኻይዱ።

(ካብቲ ጀሪ ኢበርትስ ኣብ ናይ ጥቅምቲ 2016 ሽልማት መጽሔት ዘዳለዎ ዓንቀጽ እተወስደ ጥቕስታት)

መኽፈቲ በዓል - ሰነ 2016

ብ25 ሰነ 2016ኢ. ኤን. ኤስ. ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ጽምብልናይ ቢሲቀደም ኣካያዲ ስራሕ ዝነበረት ፓትሪሻ ዎሮኽ ከምዚ በለት - "እቲ ሓድሽናይ ቢሲእንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል ስደተኛታትን ስደተኛታትን ነቲ ኣብ ካናዳ ዘሕለፍዎ ሓድሽ ህይወት ጽኑዕ ጅመራ ንምጅማር ሓገዝ ንምርካብ ክመጹሉ ዝኽእሉ ሰላማዊ ቦታ ክኸውን ኢዩ።"

ነታ ናይ መኽፈቲ በዓል ዝኽሪ ንእሽቶ መጽሓፍ ርአ

ካብ ራእይ ክሳዕ 2610 ቪክቶርያ ድራይቭ

. ሲ. እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል ዜደንቕ ዓወት እዩ ። ኣብ መንጎ እቲ ብ20 ሰነ 2014 እተገብረ መዓልቲ ስደተኛታት ዓለምን ኣብ መንጎ እቲ ብ25 ሰነ 2016 እተገብረ ናይ መኽፈቲ ጽምብልን ክልተ ዓመት ጥራይ እኳ እንተ ነበረመራሕቲ ቢ.ሲ.

እቲ ቐዳማይ ስጕምቲ ኣብ መወዳእታ 1980ታት ንግዜኡ መንበሪ ስደተኛታትን እተፈላለየ ኣገልግሎታት ሰፈራትን ንምርካብ ኣብ ጐደና ድሬክ ንብረት ብምዕዳግ እዩ ተተኺሉ። ኣብ 1990ታትን ኣብ መጀመርታ 2000ታትን ተኸታታሊ ቦርድታት ብዛዕባ እቲ ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ተኸታታሊ ስትራተጅያዊ መደባት ዚህብ ሓያሎ ኣገልግሎት ዚህብ ማእከል ኣረኣእያኦም ገለጹ። ሓደ ኮሚተ መሳለጥያታት ቦርድ ምስ ኣካያዲ ስራሕን ቀንዲ ሰራሕተኛታትን ብምትሕብባር እቲ ማእከል ክፍጸም ዝኽእል መሰረት ኣንበረ ።

ካብ 2012 ክሳዕ 2016 ኣትኵሮኡ ምስ ማሕበረሰብን ምስ ኵሉ ደረጃታት መንግስትን ምስ ነደቕትን ምዕያይ እዩ ነይሩ።

ኤስ. ናይቢሲ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ማእከል ዝረኸቦ ዓወት ነቲናይ ቢ.ሲ. ቦርድ ዳይረክተራት ዝገበሮ ዘይነቓነቕ ቈራጽነትን ተወፋይነትን ዘነቓቕሕ መሪሕነት ፓትሪሻ ዎሮኽ ቀንዲ ኣካያዲ ስራሕ ነበር ከምኡውን ነቲ ክሪስ ፍሪሰን ዝበሃል ቀንዲ ናይ ስራሕ በዓል ስልጣን ደኺመ ኸይበለ ዝገበሮ ጻዕሪ ዘረጋግጽ ኢዩ ።

ነታ ኣብ ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዘርእስታ ብሮሹር ኣራግፎ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ