እቲ ናይ መዕረፊ ኣገልግሎትና (SOS) ፕሮግራም ነቶም ብዛዕባ ኣገልግሎት ጥዕናን ሰፈራትን ሓበሬታ ዝሽፍን ስደተኛታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስራሕ ክልተ ሳዕ (ኣብ ሰሰሙን) ናይ ኣንፈት ፕሮግራም የካይድ ኢዩ።

ኣብ እዋን እቲ እትሓትቶ ዘለኻ እዋን ንስርዓት ጥዕናን ንመስርሕ ፍታሕን ኣብ ምፍላጥ ምእንቲ ኺሕግዘካ እተፈላለየ ኣርእስትታት ንሽፍን ኢና። እቲ ኣብ ክልተ ሰሙን ዝግበር ኣኼባታት ካብቶም ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝርከቡ ክኢላታት ተዛረብቲ ዝያዳ ፍልጠት ንምርካብ ደገፍን ቦታን ይህብ።

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢንተርነት ኣንፈት ኤስ. ኤስ.

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ምሳና ተራኸብ ።
ኢ-መይል ፦ sos@issbc.org
ጻውዒት፦ 604-255-1881ናብ ዕግበት ኣተኵሩ