ከማኻ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሓደስቲ ሰባት ነቲ እናዓበየ ዚኸይድ ዘሎ ቝጠባ ዜድሊ ኽእለት ዜምጽኡ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ እዮም። ይኹን እምበር ምስ ሓደስቲ ሰባት ምስ ኣስራሕቲ ምውድዳቕ ኣጸጋሚ ኪኸውን ይኽእል እዩ ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ምህንድስና ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮምዩኒኬሽን ተክኖሎጂ ከምኡውን ብዛዕባ ኣከባብያውን ህይወትን ስነ ፍልጠት ዚገልጽ ኣማራጺ ሞያ ኽትፈልጥ እንተ ኽኢልካ ነዚ ተኸታታሊ ቪድዮታት ርኣዮ።

ክእለትካ ኣብ ስራሕ ኣውዕሎ፦

እዚ ዊቢናር እዚ ንዅሎም እቶም ናብ ቢ. ሲ. ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ኣብ ኢንፎርማንኮምን ኮምዩኒኬሽን ተክኖሎጅን ኣማራጺ ሞያ ብዛዕባ ምርካብ ሓበሬታን ምኽርን ይህቦም ።

ኣብ ኣከባብያውን ህይወትን ስነ ፍልጠት ዚርከብ ኣማራጺ ሞያ፦

እዚ ዊቢናር እዚ ነቶም ኣብ ዓውዲ ኣከባብያውን ህይወትን ስነ-ፍልጠት ክሰርሑ ዝደልዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝሰልጠኑ ክኢላታት ኢዩ እንተዀነ ግን ኣብ ስርዓታዊ ስራሕ እንደገና ፍቓድ ክወሃቦም ዘይክእሉ ወይ ዘይመርጹ ኢዮም።

ኣማራጺ ሞያ ምህንድስና፦

እዚ ዊቢናር እዚ ነቶም ኣብ ስነ-ህንጻ ምህንድስና ወይ ኣብ ካልእ ምስኡ እተተሓሓዘ ዓውድታት ዝዓየዩ ግን ከኣ ነቲ ኣብ ቅ. ክ.ናብ ዕግበት ኣተኵሩ