ብፍላይ ኣብ ሓዳስ ሃገር ናብ ዕዳጋ ስራሕ ምጕዓዝ ቀሊል ኣይኰነን ። ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናውትን ጥሪትን ተጠቒምካ ኣማራጺታትካ መርምር።

ናይ ስራሕ ቢ. ሲ.

እዚ ኣውራጃዊ ወብ ሳይት እዚ ቢ. ሲ. ዚብሃል ወብ ሳይት ንልዕሊ 500 ሞያ እንተላይ ንትምህርቲ ዀነ ንስልጠና ዜድሊ ብቕዓታትን ንተስፋ ስራሕን ዚኸውን ናይ ስራሕ ቦታን ብኢንተርነት ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕን መደብ ስራሕን ይህብ።

ምህዳን ስራሕ

ካብ ስራሕ ናይ ምንዳይ ሃብትን ካብ ክኢላታት ስራሕን እዋናዊ ምኽርን ይህብ።

ጕዕዞ ሞያ

ኣብ ወብ ሳይት እተመስረተ ሞያ ንምድህሳስን ንምምዳብን ዚሕግዝ መሳርሒ ሞያን ትምህርትን ንምርካብ ዚሕግዝ እዩ። ናይ ስራሕ ቦታ እውን የጠቓልል ፣ ተገዳስነትን ክእለትን ምግምጋም፣ ፕሮፌሰር ሞያ፣ ብብዙሕ መራኸቢ ብዙሓን እተገብረ ቃለ-መጠይቓት፣ ሓበሬታ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን ስልጠናን፣ ኤለክትሮኒካዊ ኣሰራርሓ ሞያ፣ ከምኡውን ከም ብሓድሽ ሃናጺ ።

(ንኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. በጃኻ ኣማኻሪ ስራሕካ ወይ ኣተሓባባሪ ስራሕካ ነቲ ናይ ሞያ ክሩዚንግ ፓስዎርድ ሕተቶ።)

ኣብ ትምህርቲ ቢ. ሲ.

ብዛዕባ ሞያ ምምሃርን ኣብ ትምህርቲ ቢ. ሲ.ናብ ዕግበት ኣተኵሩ