. ሲ. ስደተኛታት ሕምብርቲ ISSofC ምስ ቢሲ4ኣፍጋን ብምትሕብባር ዝርዝር ናይቲ ኣብ ማሕበረሰብ ቢሲ እተመርኰሰ ሃብቲ ንኣጋኒኣውያን ኣዳልዩ ኣሎ። ኣብዚ ሰነድ እዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ነገራት ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል - 

ኢሶፍቢሲ ነታ ኣብ ቢሲ4ኣፍጋንስ ዘላ ጋንታ ነዚ እዋናዊ ሓበሬታ እዚ ኣብ ምድላው ስለ ዝደገፈታ ከመስግና ኢዩ ዝደሊ ። 

ነቲ ሓበሬታ ኣብዚ ኣራግፎ 

ናብ ካናዳ እተገብረ ጕዕዞ 

መንግስቲ ካናዳ ብዛዕባ እቲ ስደተኛታት ናብ ካናዳ ንምምላስ ዚግበር ጕዕዞ ብብዙሕ ቋንቋታት ቪድዮ ኣውጺኡ እዩ። 

ናብ ካናዳ ምምላስ እንታይ ከም ዚመስል ንምፍላጥ ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ነቶም ሓደስቲ ስደተኛታት ምስ ናብራ ካናዳ ንኺላመዱ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እተዳለወ ኣቕረብቲ ሰፈራትን ደገፍን ብናጻ ዚወሃብ ኣገልግሎትን ደገፍን ንምፍላጥ ነዛ ቪድዮ ርኣያ። 

ነዛ ቪድዮ እዚኣ ርኣያ፦ 

ቢሲ ስደተኛታት ሃብ - ኢሶፍቢሲ ብኣውራጃ ብሪትሽ ኮሎምብያ - ሚኒስትሪ ምምሕዳር ከተማ ዚምወል ማእከል ስደተኛታት ነቶም ምስ ስደተኛታት ዚሰርሑን ዚድግፉን ሰባት ዓቕሚ ንምህናጽ ተባሂሉ እተዳለወ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምባ ዚርከብ ሓድሽ መደባትን ኣገልግሎታትን ጽሑፋትን ጥሪትን ሓበሬታን ዝሓዘ ብኢንተርነት እተዳለወ ማእከል እዩ ። ናብ ዕግበት ኣተኵሩ