ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ብስጳንኛ እተገብረ ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ

25 ግንቦት @ 10 00 am - 12 00 ድ.

ናጻ

ተገዳስነት ዘለዋ ሓዳስ ሰበይቲ ዲኺ ?
➢ ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምምሃር፣
➢ ተመክሮታትካ ኣካፍል፣
➢ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ፣
➢ ብዛዕባ ኣገልግሎት ሓበሬታ ምእካብ፣
ሃብትን ጥሪትን ድዩ ?
ንገለ ኻብዚ 'እወ' ኢልካ እንተ መሊስካሉ
ሕቶታት መጺእካ ምሳና ሕበር
ናይ ንግዲ ቲከት ከምኡውን ናይ ቈልዑ ኣተሓሳስባ ክርከብ ይከኣል ኢዩ

መዓስ ፦
ነፍሲ ወከፍ ቀዳም ካብ
ካብ 6 ክሳዕ Jun 8, 2024
ካብ 10 00 ድ. ቀ. - 12 00 ድ.
ኣበይ ?
2610 ቪክቶርያ ማኪና
ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2
ክትምዝገብ እንተ ደሊኻ በጃኻ ተራኸብ፦
Slavica.Stevanovic@issbc.org

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
25 ግንቦት
ግዜ ፦
10 00 ናይ ንግሆ - 12 00 ድ.
ዋጋ፦
ናጻ
ምድብ ፍጻመ፦

ኣመሓዳሪ

ስላቪካ ስተቫኖቪክ
ተሌፎን
604-395-8000 Ext. 1706
ኢ-መይል
slavica.stevanovic@issbc.org

መአከቢ ቦታ

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር
ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2
ቫንኮቨር ቢሲቢሲ V5N 4L2ካናዳ
+ ጎል ካርታ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ