ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ናይ ስራሕ ቤት ትምህርቲ — ናይ ግጭት መሃይምነት

ሚያዝያ 30 @ 12 00 ምሸት - 1 00 ድ.

ናጻ

ኣብ ስራሕ ኣብ ዚጋጮ ነገራት ውጽኢታዊ ብዝዀነ መገዲ ንኽትጽመድ ዜኽእለካ መሰረታዊ ፍልጠትን ፍልጠትን ክእለትን ግብራዊ ሜላታትን ርኸብ ። ብዛዕባ እቲ ስራሕካ ሒዝካ ንኽትቅጽል ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ስራሕካ ዕዉት ንኽትከውን እውን ዚሕግዘካ ግጭት መሃይምነት ንምፍላጥ ኣብ ሓደ 1 ሰዓት ዚወስድ ቤት ትምህርቲ ምሳና ኹን።

በጃኹም ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዝርዝር ሓበሬታ ርኸብዎ። 

መዓስ ፦ ሰሉስ – 30, 2024 12 00 – 1 00 ድ. ቀ.
ኣበይ ፦ ኣብ ዕቤት ዚርአ ፍጻመ

ምትእስሳር ምዝገባhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItc-GvrTIjGtFTbRDuZ5OpkS8FAWP2WRIq

ዝያዳ ሓበሬታ ወይ ተክኒካዊ ጕዳያት እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብ 778-372-6609 ወይ globaltalentloans@issbc.org ምሳና ተራኸብ።

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
30 ሚያዝያ
ግዜ ፦
12 00 ድ. ቀ. - 1 00 ድ.
ዋጋ፦
ናጻ
ምድብ ፍጻመ፦
ወብ ሳይት ፦
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItc-GvrTIjGtFTbRDuZ5OpkS8FAWP2WRIq

መአከቢ ቦታ

ኢንተርነት - ዕቤት
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ