ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ካርታታት ጎልጋል ብኸመይ ከም እትጥቀመሉ

ግንቦት 7 @ 1 30 ድ. ቀ. - 3 30 ድ.

ንዓ ካርታታት ጎልጋል ብኸመይ ከም እትጥቀመሉ ምሳና ተምሃር!

ሕቶታት ክትሓትትን ምስኡ እተተሓሓዘ ሓሳባትን ተመክሮታትን ከተካፍልን ትኽእል ኢኻ።

እዚ ማሕበረሰብ እዚ ምስ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ንኽትመሃርን ንኽትራኸብን ኣብ ሰላምን ሓባራዊ ሃዋሁ ዓብዪ ምትእስሳር ኣለዎ ።

መዓስ ፦
ሰሉስ - 7 ግንቦት
1 30 ምሸት- 3 30 ድ.

ኣበይ ?
ብኢንተርነት ኣቢልካ ዞም

ንምምዝጋብ ፦ ቨርና ሴጊ
ኣብ verna.segui@issbc.org 778-554-2218 ብኢ-መይል ደዊልካ ወይ ብሞባይል መልእኽቲ ለኣኽ

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
7 ግንቦት
ግዜ ፦
1 30 ምሸት - 3 30 ድ.
ምድብ ፍጻመ፦
ወብ ሳይት ፦
https://issbc.org/

መአከቢ ቦታ

ኢንተርነት - ዕቤት
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ