ዜና

መዓልቲ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም 2023

ኣብዛ ዓመት እዚኣ ዓለምለኻዊት መዓልቲ ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ኣገዳሲ ፍጻመታት ምስ ሓለፈት እያ እትመጽእ ። ህንዲ ኻብ ቻይና እታ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝዀነት ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ከኣ 8 ቢልዮን ሰባት ሓሊፉ ኣሎ።

ኣብ ካናዳ ብዝሒ ህዝቢና ኣብ ዓመት ብ1 ሚልዮን በጺሑ ነበረ መብዛሕትኦም ከኣ ካብ ውሽጣዊ ጕዕዞ እዮም ዚመጹ ። ስደት ኣብ መጻኢ ዕቤት ብዝሒ ህዝቢ ካናዳ ዓብላሊ መራሕ ኪኸውን ትጽቢት ይግበረሉ እዩ፣ ስለዚ ኸኣ እዩ ኢሶፍቢሲ ዀነ ኻልኦት ንስደተኛታት ዚድግፋ ውድባት ዚዓይዎ ዕዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝዀነ።

ስታቲስቲክስ ካናዳ እተነበዮ ትንቢታት ብዛዕባ መጻኢ ህዝቢ ካናዳ ዜደንቕ ስእሊ እዩ ዚህብ ። ደድሕሪ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣንፈት ኣብ 18 ዓመት ጥራይ ፍርቂ ህዝቢ ካናዳ ስደተኛታት ካናዳውያን እተወልዱ ደቆም 1 ኻብ 4 ካናዳውያን ከኣ ኣብ እስያ ወይ ኣፍሪቃ ኺውለድ እዩ።

ኣብ ብዝሒ ህዝቢ ካናዳ ኸምዚ ዝኣመሰለ ለውጢ ስለ እተራእየ ነቶም ሓደስቲ ሰባት ግቡእ ቍጠባውን ማሕበራውን ደገፍ ምሃብ ንዅሎም እቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝነብሩ ሰባት ቀንዲ ኣትኵሮ ክዀኖም ኣለዎ ።

ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ትካላት ንልዕሊ 30 ዓመት ዘገልገለ ክሪስ ፍሪሰን ዝበሃል ቀንዲ ናይ ኢሶፍቢሲ ኣካያዲ ስራሕ ኣብ ናይ ብሕቲ ትካላት ከምኡውን ኣብ ኣውራጃ ነዚ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቍጽሪ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ንምድላው ዝያዳ መደብን ትንቢትን ክግበር ጻውዒት ኣቕረበ -

"እዞም ሰባት እዚኣቶም [ናብ ካናዳ ዝመጹ] እዚኣቶም ኣብ መጻኢ ካናዳውያን ኢዮም። መንበሪ የድልዮም ናብ ኣገባብ ክንክን ጥዕናና ኺኣትዉ የድልዮም ይኸውን ። ጕዕዞ ኺገብሩ እዮም ደቆም ከኣ ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ - ትምህርቲ ኺመሃሩ እዮም ። ዝሓሸ ምሉእ መደብን ትንቢትን የድልየና ኢዩ ስለዚ እቶም [ንብረት] ዘማዕበሉ ሰባት እቲ ትጽቢት እተገብረሉ ወሰኽ ብዝሒ ህዝቢ እንሆ ። ካብዚ መደብ እዚ ማለት ካብቲ ኣብ መጻኢ ዚፍጸም ፕሮጀክት ዝያዳ ኽንገብር ኣሎና። ክ. ንስደተኛታት ዚምልከት መደብ ዚቕየረሉ ግዜ ዝኣኸለ ኸኣ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ዚመስለኒ።"

ኣብ ኢሶፍቢሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ 1000 ዝዀኑ ሓደስቲ ሰባት ድሕንነት ከም ዝስምዖምን ኣብ ማሕበረሰቦምን ጐረባብቶምን ሓንጐፋይ ኢሎም ከም ዝቕበልዎምን እናገበርና ኣብ ሰፈሮም ቋንቋ ኣብ ምምሃር ከምኡውን ኣብ ስራሕ ኣብ ዝገብርዎ ጕዕዞ ንድግፎም ኢና ። እዛ መዓልቲ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም እዚኣ ነቲ ሓደስቲ ሰባት ሎሚ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝገብርዎ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኣፍልጦ እትህበሉ ምሹእ ግዜ ኢያ ኣብ መጻኢ እውን ከምኡ ኽገብሩ ኢዮም ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ