ዜና

ማእከል ባንክ ካተሪን ሉድጌት

ኮኦ ማሕበር ኣገልግሎት ስደተኛታት ቢ. ሲ. (ISSofBC) ዝዀነት ካተሪን ሉድጌትን ክሪስ ፍሪሰንን ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ ኢሶፍቢሲ ዝርከብ ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዝብል ማእከል ባንክ ቫንሲቲ ንምቛም ዝደረኻ ኽልተ ሓይልታት ኢየን ነይረን ። ኣብ ሰነ 2016 ምስ ተኸፍተት ኣብ ሓደ ካናዳዊ ትካል ስደተኛታት ዜገልግል ናይ መጀመርታ ማእከል ባንክ እያ ነይራ።

መራሕቲ ISSofBC ካተሪን ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ከም ዝሞተት ምስ ፈለጡ ንውርሻ ካተሪን ኬኽብሩ ኸም ዘለዎም ስለ ዝፈለጡ ነቲ ማእከል ባንክ ቫንሲቲ ብስማ ኺውፍይዎ ወሰኑ ። ክሪስ ከምዚ በለ - "ካተሪን ነቲ ናይ ISSofBC ከምኡውን ቫንሲቲ ሓባራዊ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ብሓቂ ኢያ እትውክል ነይራ እቲ ዝገበረቶ ወፈያ ድማ መዓልታዊ ንህይወት ሰባት ዝሓሸ ከም ዝኸውን ገይርዋ ኢዩ።"

እቲ ኣብ ቫንኮቨር ዝርከብ ካተሪን ሉድጌት ቫንሲቲ ባንክ ማእከል ኣብ ዓዓመት ልዕሊ 2,000 ዝዀኑ ስደተኛታት ISSofBC ናይ ባንክ ሕሳብ ናይ ATM ኣገልግሎት ከምኡውን ናይ ገንዘብ መሃይምነት ናይ ምጥፋእ ስልጠና ብምሃብ ይድግፎም ኢዩ ።

ውርሻ ካተሪን ኣብ ምጻር ክትሕግዝ እንተ ደሊኻ ንኽብረታ ኢልካ ምስ ጸረ ድኽነት ወይ ማሕበራዊ ፍትሒ እተተሓሓዘ ማሕበር ወፈያ ኽትገብርን ግዜኻ ወለንተኛ ኽትከውንን ሕሰብ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ