ዜና

ንመደባት ስደተኛታት 2024-2026 እንህቦም ምላሽ

ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ ኣብ ዚቕጽል ሰለስተ ዓመት ብዛዕባ ቐዋሚ መንበሪ ዚገልጽ እዋናዊ ግምታትን ሸቶታትን ሓዊስካ ዓመታዊ ጸብጻብ ስደተኛታት ናብ ባይቶ ኣሕተመ። እዚ ኣገዳሲ ፍጻመታት እዚ ንቝጠባዊ ድሌት ካናዳ ዜንጸባርቕን ንዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ድሌት ምላሽ ዚህብን እዩ።  

ከም ኢሶፍቢሲ ዝኣመሰላ ውድባትን ካልኦት ኣብቲ ሰፈራት ዚካየደለን ትካላት መደባት ደረጃ ስደተኛታት ብዛዕባ እቲ ትጽቢት ዚግበረሉ ደረጃ ስደተኛታት ጠቓሚ ምስትውዓል ይህበን ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ዅነታት ስደተኛታት ናብ ካናዳ ዝያዳ ምርዳእ ይህበን ።  

እቲ ቐንዲ መደምደምታ ኣብተን ሰለስተ ቐንዲ ቐዋሚ መንበሪ ኽፍልታት (ቍጠባ ስድራቤት ከምኡውን ሰብኣዊ መሰላት) ኣብ ዕላማ ስደተኛታት ዓብዪ ለውጢ ኺግበር ትጽቢት ኣይግበረሉን እዩ ፣ ኣብዚ ቐረባ ግዜ እተገብረ ምትዕርራይ ከኣ ስደተኛታት ስደተኛታት ከምኡውን ዜጋታት ካናዳ (ኣይ. ሲ. እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎ ሲ. ኣይ. ሲ. ኣር. ሲ. ንሰብኣዊ ስደተኛታት ቀጻሊ ቘራጽነት ንኺገብሩን ካናዳ ንዓለምለኻዊ ቕልውላው ስደተኛታት ኣብ ምፍታሕ መሪሕ ግደ ኸም ዘለዋን እውን ኣሎ። 

ኣብ ርእሲ እዚ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ሚኒስተር ስደተኛታት ስደተኛታት ከምኡውን ዜጋታት ዝዀነ ኣኽቢርካ ዚርአ ማርክ ሚለር "ንመጻኢ ካናዳ ዚኸውን ስርዓት ስደተኛታት" ዘርእስቱ ጸብጻብ ኣውጽአ። ሲ. ኣባይቲ ክንክን ጥዕና ከምኡውን ካልእ ተመሳሳሊ infrastructure ብዝሓሸ መገዲ ንምትእትታው ምስ ኣውራጃታትን ዞባታትን ብዝያዳ ኸም ዚዓዪ ገለጸ።  ነዚ መምርሒ እዚ ብምሉእ ልብና ንድግፎ ኢና ። 

ሓፈሻዊ መደብ ስደተኛታት ንመገድታትን ድሌትን ግዝያውያን ወጻእተኛታትን ካልኦት ግዝያውያን ተቐማጦን ከም ዜጠቓልል እውን ንሰማምዓሉ ኢና ። ካናዳውያን ንረብሓታት ኵሎም ዓይነት ስደተኛታትን ሓደስቲ ሰባትን ብቐጻሊ ይርድእዎ ኸም ዘለዉ ንኣምን ኢና ፣ መደባትና ሓላዪን ሰፊሕን ምዃኑ ርግጸኛታት ክንከውን ጥራይ እዮም ዚደልዩ ። 

ኣብ ኢሶፍቢሲ ግዜ ወሲድና ነዚ ዅሉ ወሳኒ ሓድሽ ሓበሬታ ንምርምሮ ኣሎና እዚ ኸኣ ኣብ ካናዳ ንስደተኛታት ኣብ ኣገዳሲ እዋን ከም ዘለና ኣፍልጦ ንህበሉ ኣሎና ። ብዛዕባ እቲ ንካናዳ ቕኑዕ ስትራተጂ ስደተኛታትን ደረጃን እንታይ ምዃኑ ዚለዓል ክትዕ ኣጸቢቕና ንፈልጦ ኢና።  

ስደተኛታት ኣብ መጻኢ ኣብ ካናዳ ቍጠባውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ብልጽግና ከም ዝረኽቡ ዘርኢ መርትዖታት ከም ዘሎ ንኣምን ኢና ። ጸዓትን በበይኑ ዝዓይነቱን ። 

ኣብ ኢሶፍቢሲ ተልእኾና ነቶም ኣብ ካናዳ መጻኢኦም ንምህናጽ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ምድጋፍ ኢዩ ።  ነዚ ማለት ንሓደ ውልቀ - ሰብን ስድራቤትን በብሓደ ኽንገብሮ ንደሊ ኢና ። እዚ ብዛዕባ ኣሳልጦ ዘሎና ትርጕም ኢዩ ነዚ መብጽዓ እዚ ንምፍጻም ድማ ምስ ሚኒስተር ሚለርን ኣይርሲሲን ክንዓዪ ብሃንቀውታ ኢና እንጽበ።  

ብሓገዝ እቲ AMSSA (www.amssa.org) ዝሃቦ ሓበሬታ እተጻሕፈ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ