ዜና

ሓድሽ ዝመጸ መደብ ምምሃር ብሽክለታ

"ኢሶፍቢሲ ነዚ ገንዘብ እዚ ነቲ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ እዋን ዕርቂ ስሩዕ ዓይነት መጓዓዝያ ብሽክለታ ኣብ ምግባር ዝድግፍ 'ሓድሽ ዝመጸ ናይ ብሽክለታ ምምሃር ፕሮግራም' ክጥቀመሉ ኢዩ ። " — http://bit.ly/issbcbmp

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ