ዜና

ሓድሽ ግደ ኺበሃል ከሎ ነቲ ሓድሽፕረዚደንት ቢ.ሲ.

. ሲ. ንውልቀ-ሰባትን ንስድራ ቤታትን ደገፍን ኣገልግሎትን ብምሃብ "ከምቲ ኣቦሓጎታተይን እኖሓጎታተይን ወለደይን ዝገበርዎ ዓይነት ሸቶታትን ተስፋታትን ዚደልዩ" ስለ ዝዀነ ጃክ ዎንግ ነቲ ምስኢ. ኤን. ኤስ.

ኣብዚ ቐረባ ግዜ ፕረዚደንት ቦርድ ዳይረክተራት ጂም ታልማን ኰይኑ እተመዘዘ ጃክ ከምዚ በለ - "ሳልሳይ ወለዶ ካናዳዊ ስለ ዝዀንኩ ነቲ ንኣቦሓጎታተይን እኖሓጎታተይን እኖሓጎታተይን እኖሓጎታተይን ንወለደይን ዝሓሸ ህይወት ንኽረኽቡን ንዝቕጽል ወለዶታት ኣሳልጦን ድሕንነትንንኽረኽቡኣጋጣሚ ንኽረኽቡን ኣጋጣሚ ዝኸፍተሎም ማሕበረሰብ ክመልሰሎም እደሊ ኢየ።

ጃክ ኣብቲ ኻብ 2015 ኣትሒዙ ዘገልገለ ቦርድ ወለንተኛቢ.ኤስ. እንተዀነ ግን እዚ ዓውደ-ኣዋርሕ እዚ ነዚ ንጡፍ ወለንተኛ እዚ ብንጹር ናጻ ኣይገብርን ኢዩ።

ጃክ ኣብ ርእሲ እቲኣብ ቢ.ሲ. ኣብዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ናይቲ ኣብ ሕርሻ ዩቢሲ ዝርከብ ማሕበራዊ ሓድሽ ምህዞታት ተሓባባሪ ናይቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶምፕሰን ሪቨርዝ ዝግበር ደረት ዘይብሉ ናይ ርእሰ-ኸተማ ወፈራ ዀይኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማሕበረሰብን ከባብያውን መደብ ከምኡውን ኣብ ኤስ. ኤፍ. ዩ.

ጃክ ብዛዕባ እቲ ኣብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ዝነበሮ ሓድሽ ግደ ኺገልጽ ከሎ "ምስ ሓደ ውፉይ ቦርድን ክኢላታት ሰራሕተኛታትን ንምዕያይ ሃንቀውታ ኣለዎ" በለ። "ነቲ ቦርድን ሰራሕተኛታትን ንሚስዮንኢ. ኤን. ኤስ.

ጃክ እተረጋገጸ ኣባልን ብጻይ ማሕበር ናይ ምምሕዳር ሕሳብ ካናዳን ኰይኑ ካብ ዩቢሲ ናይ ንግድን ንግድን ዲግሪ ኣለዎ ። ምስ ኣላና ሰበይቱ ኽልተ ዓበይቲ ኣዋልድ ኣለዋኦ ። "ንገዛእ ርእሰይ ከም ህንጥዮት ዝመልኦ ተጓዓዛይን ልቢ ወለድ ዘይኰነ ኣንባቢትን ገይረ ኢየ ዝርእያ" በለ፣ ወሲኹ ድማ "ኣብቲ ዝመጽእ ጡረታ ዝወጸሉ እዋን ካብዚ ንላዕሊ ኽገብር መደብ ኣሎኒ" በለ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ