ዜና

መንግስቲ ቢ. ሲ. ንሓደስቲ ሰባት ንምድጋፍ ዚውፍያ ገንዘብ

ኣብዚ ቐረባ ግዜ መንግስቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ነቲ ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ዝኸውን ገንዘብ ኣብ ዓመት ካብ 6 ሚልዮን ዶላር ናብ 25.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝውስኽ ኣፍሊጡ ኢዩ። እዚ እተመሓየሸ ናይ ሰፈራት ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲ መደብ ናይ ቢሲ ሰፈራትን ምትሕብባርን ኣገልግሎት (ቢሲኤስኤስ) ክቐርብ ኢዩ እዚ ድማ "ግዝያውያን ተቐማጦን ተፈጥሮኣውያን ዜጋታትን ምስ ሓደስቲ ማሕበረሰቦም ብዕዉት መገዲ ንኽሓብሩ ትርጕም ዘለዎ ስራሕ ንኽረኽቡ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ንኽረኽቡ ከምኡውን ንማሕበራዊ መዋቕር ናይቲ ሓድሽ ማሕበረሰቦም ኣበርክቶ ንኽገብሩ ሓይሊ ክህቦም ኢዩ።"

ካቲ ሸርል ዳይረክተር ናይ ISSofBC ኣገልግሎት መዕረፊ ነዚ ምልክታ እዚ መልሲ ኽትህበሉ ኸላ ከምዚ በለት - "እዚ ዘሐጕስ ዜና ኢዩ እቲ ሚኒስትርን እቲ ትካልን ዝዛዘምዎ ብዙሕ ስራሕ ድማ ኢዩ! በዚ ወሰኽ እዚ ድማ ቍጽሪ እቶም ኣብ ዓመት ዜገልግሉ ዓማዊል ካብ 26,000 ናብ 40,000 ኪበጽሕ ትጽቢት ይግበረሉ።"

መንግስቲ ቢ. ሲ. ኣብዚ ቐረባ ግዜ ነቶም ሓደስቲ ሰባት ብፍላይ ከኣ ነቶም ግዝያውያን ተቐማጦ ምስ ካልኦት ዓይነት ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኰይኖም ናብታ ኣውራጃ ዝመጹ ግዝያውያን ሰራሕተኛታት ተወሳኺ ገንዘብ ንምምእራር ዝገበሮ ውሳነ ሓንጐፋይ ኢልና ኢና እንቕበሎ።

ነቲ ምልክታ ምሉእ ብምሉእ ኣንብቦ

ቅልጡፍ ሓቅታት፦

  • ኣብ ዓመተ 2021-22 ቢ. ሲ. ኤስ.
  • ፈደራላዊ መንግስቲ ነቶም ቀወምቲ ነበርቲ ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ይህቦም እዩ ።
  • እታ ኣውራጃ ብቢሲኤስ ኢ. ሲ. ኤስ.
  • ቢሲኤስ ነቶም በቲ ናይ ህጹጽ ጕዕዞ ፕሮግራም ፍቓድ ካናዳን ዩክረይን ኣቢሎም ዝመጹ ዩክረይንዝርከቡ ሰባት ናይ ቢሲኤስ ኣገልግሎት ክወሃቦም ይኽእል ኢዩ።
  • ካብ ለካቲት 2022 ኣትሒዙ ልዕሊ 12,000 ዩክረይንኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ሰፊሩ ኣሎ።
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ