ዜና

ኤል. ሲ. መበል 25 ዝኽሪ ዓመት ኣብኢ. ኤን. ኤስ.

እቲ ISSS Language &Career College of BC (LCC) ዝበሃል ናይ ማሕበራዊ ንግዲ ተበግሶ ኢሶፍቢሲ ን25 ዓመታት ዕዉት መስርሕ ብምክፋል በታ መዓልቲ እቲኣ ንተመሃሮን መምህራንን ብዝግበር ባህ ዘብል ንጥፈታትን ውድድርን ኣተሓሕዛን ኣኽቢሩ ኢዩ ።

ሲ. ኣብ ዓዓመት ብኣማእታት ንዚቝጸሩ ተመሃሮ ነቲ ናይ እንግሊዝኛን ሞያን ሸቶታቶም ንኺወቕዑ ዚሕግዞም ብሉጽ ኮርሳት ብምሃብ ኣኽቢርካ ዚርአ ትካል ስልጠና ዀይኑ ኣሎ።

ፓትሪሻ ዎሮኽ እትበሃል CEO ከምዚ በለት - "ኤልሲሲ ንስደተኛታት ኣብ ካናዳ መጻኢ ንኽሃንጹ ኣብ ምሕጋዝ እንገብሮ ጻዕሪ ዘቀላጥፍ መኽሰብ ዘይርከቦ ማሕበር ብምዃን ኣብኢ. ኤን. ኤስ.

ኣባል እታ ነቲ ፕሮግራም ዝሃነጸት ናይ መጀመርታ ጕጅለ ዝነበረት ቦኒ ሶ እትበሃል ክፍሊ ኣካያዲ ስራሕ ከምዚ በለት - "በቲ እቶም ዘደንቑ ሰራሕተኛታትናን መምህራንናን መዓልታዊ ዝገብርዎ ዕዮ ኣዝየ ኢየ ዝሕበን። ናይቢ.ኤስ. ዳይረክተር ናይ ቋንቋን ሞያን ኣገልግሎት ዝዀነት ካርላ ሞራሌስ ንጕጅለ ኤልሲሲ ስለቲ ዝገበርዎ ጻዕሪ ከምኡውን ንቦኒ ስለቲ ዘደንቕ መሪሕነታ እንቋዕ ሓጐሳ ገለጸትላ ።

እቲ ዳይረክተርናይ ቢሲቋንቋን ሞያን ኣገልግሎት ዝነበረ ክሊፎርድ ቤል ካብቲ ጡረታ ዝወጸሉ ግዜ ወሲዱ ኣብቲ በዓላት ይካፈል ነበረ።

ነታ እተደንቕ ጕጅለ ኤልሲሲ እንቋዕ ሓጐሰኩም!

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ