ዜና

ISSofBC ብዛዕባ እቲ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ቕልውላው ዝሃቦ መግለጺ

ነቶም በቲ ኣብ ካርቱም ሱዳን ዚርአ ዘሎ ዜሕዝን ኵነታት እተጸልዉ ሰባት ነጸናንዓዮም ኢና ። ብፍላይ ነቶም ብሰንኪ እቲ ኣብታ ሃገር እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዓመጻን ግብረ - ሰናይ ቅልውላውን ካብ መረበቶም እተመዛበሉ ሰባት ንጭነቐሎም ኢና ። ካናዳ ነቶም ግዳያት ጭቈናን መስጐጕትን ግጭትን ዝዀኑ ሰባት ኣብ ምድጋፍ ዓለምለኻዊ መሪሕነት ትጻወት ምህላዋ የሐብነና እዩ ።

ካብ ጥሪ ኽሳዕ መጋቢት 2023 ሱዳን ብመሰረት ብዝሒ እቶም ኣብ ማሕበር ኣገልግሎት ስደተኛታት ቢ. ሲ. 

ጆናታን ኦልድማን ዝስሙ ኣካያዲ ስራሕና "ንመንግስቲ ካናዳ ወግዓዊ ትካል ስደተኛታትን ስደተኛታትን ከም ምዃንና መጠን ንዝዀነ ይኹን ሓድሽ መጻእተኛታት መደብ ከነውጽእን ንውልቀ ሰባትን ንስድራ ቤታትን ኣብ ቅ. ክ. 

ካብ እተፈላለየ ዅርናዓት ዓለም ንዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ብቐጻሊ ኽንድግፎም ከለና ሓደስቲ መጻእተኛታትን ማሕበረሰባትን ሎሚ ዀነ ኣብ መጻኢ ምእንቲ ኺዕምብቡ ኢሶፍሲ ኣብ ማሕበራዊ ዓቕሚ እንተላይ ኣብ እኹል ዋጋ ዘለዎ ኣባይቲ ግቡእ ወፍሪ ኺውፍዩ ኺጣበቕ እዩ ። 

 _________

ንስደተኛታት ብኸመይ ከም እንድግፎም ብዝያዳ ተምሃር - https://bcrefugeehub.ca

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ