ዜና

ISSofBC ነቲ ሓድሽ ውዕል ድሕንነት ሳልሳይ ሃገር ዝሃቦ ምላሽ

ዓርቢ 24 መጋቢት ነቲ ኣብ ሳልሳይ ሃገር እተገብረ ውዕል ዜተኣማምን ተወሳኺ መምርሒ ነቲ ካናዳ ነቶም ስደተኛታት ናብ ቶም ዘይወግዓዊ ዶብ ሰጊሮም ናብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ንኺምለሱ ዘለዋ ስልጣን ኣስፍሖ።  ኣብ ውሽጢ እዚ ሓድሽ ስምምዕ እዚ እተፈላለየ ሓለፋታት እኳ እንተሎ ኢ. ኤን. ኤስ. 

ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ክኸውን ዝደሊ ውልቀ - ሰብ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ዕቝባ ንምርካብ ዘድልዮ ነገራት ክግምግም ኣጋጣሚ ክረክብ ኣለዎ ኢልና ኢና እንኣምን ።

ኤስ. ቲ. እናሰፍሐ ምኻዱ ነቶም ስደተኛታት ዝያዳ ሓደጋ ኼምጽኣሎም ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ ነቲ ቐንዲ ጠንቂ እቲ እንርእዮ ዘለና ጃምላዊ ፍልሰት ግና ኣይፈትሖን እዩ።  

እዚ ሓድሽ ስምምዕ እዚ ነቲ ካናዳ ከም ክታም ናይ 1951 ውዕል ስደተኛታት ነቲ ስዒቡ ዝመጸ ናይ 1967 ውዕል ከምኡውን ነቲ ዅሎም ሰባት ካብ መስጐጕቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕቝባ ክደልዩ ዘለዎም መሰል ኣፍልጦ ዝህብ ዓንቀጽ 14 ናይ 1948 ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘዳኽሞ ንኣምን ኢና ። እዚ ሓድሽ ማሕበር  እዚ ነቶም ኣብ ካናዳ ድሕንነት ክረኽቡ ዝደልዩ ሓደስቲ ሰባት ነዚ መሰላት እዚ የዳኽሞ ኢዩ ።   

ኤስ. ቢ. ሲ. ቀንዲ ማሕበር ስደተኛታት ከም ምዃኑ መጠንንድሕንነት ኵሎም ሓደስቲ ሰባት ናብ ካናዳ ቐዳምነት ሂብዎም ኣሎ። መንግስቲ ካናዳ ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ ተወሳኺ ምኽሪ ኽገብርን መሰላት እቶም ዶብ ክሰግሩ ዝፍትኑ መሳኪን ሰብኡትን ኣንስትን ቈልዑን ንምሕላው ዘውጽኦ መደባት ከተዓራርዮን ንምሕጸነና ።

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካናዳ ኣብ 30 ሰነ 2023 ንብምሉኡ እቲ ኣብ መንጎ ካናዳን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን እተገብረ ናይ ድሕንነት ሳልሳይ ሃገር ስምምዕ ቅኑዕ ምዃኑ ብይን ክህብ ምዃኑ ኣስተብሂልና ኢና ። ኣብ ዚቕጽል ኣዋርሕ ነቲ ብዛዕባ ውሳነኦም ዚገልጽ ዜና ተጠንቂቕና ኽንስዕቦ ኢና ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ