ዜና

ISSofBC እንግሊዝኛ ኣብ ምምሃር ብንጥፈት ይዓዪ ኣሎ

ኤስ.ማፕል ሪጅ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ላርኒን ኢን ኣክሽን (ኤል. ኣይ. ኤ.)

እቲ ንሓደስቲ ሰባት ዚወሃብ ትምህርቲ ቛንቋ ናብ ካናዳ (ሊንሲ) ኣቢሉ ኣብኢ. ኤን. ኤስ.

ድሕርዚ ተማሃሮን ወለንተኛታትን ምሸት ምሸት ወይ ኣብ ቀዳመ-ሰናብቲ ብሓባር ናብ ዙረት ይኸዱ ምስ ካልኦት ተሳተፍቲ ፕሮግራምን ወለንተኛታትን ሓቢሮም ናይ ምዝንጋዕ ኣጋጣሚ ድማ ኣለዎም።

ኣይሳ ኣልቫረዝ ሳይት ማነደር/ኣተሓባባሪ ምዝገባ ሊንሲ ኣብ ማፕል ሪጅ ከምዚ በለት - "ኵላቶም ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ብምስታፍን ነቲ ብሓባር ዝወስድዎ ዘሐጕስ ናይ ግራት ጕዕዞ ብሃንቀውታ ብምጽባዮምን ተሓጒሶም ኢዮም።

ናይቀደም ሰራሕተኛታት. ኤስ.ጀሪ ዉን ጂል ኮሊንዉድን ኣብዚ እዋን እዚ ኣወሃሃዲ ትምህርቲ ዝነበረት ሊሳ ሄሬራ ንስደተኛታት ባህሊ ካናዳ ንኽፈልጡ ንምሕጋዝ ምስ ማሕበረሰብ ንኽፋለጡ ከምኡውን ነቲ ኣብ ክፍሊ እተማህርዎ ትምህርቲ እንግሊዝኛ ንኽለማመዱ ንምሕጋዝ ብ2005 ንመጀመርታ ግዜ ኤል. ኤ.

ከምዚ ድማ በለት - "ንኸም ኤል. ኤ. ዝኣመሰለ መደባት ወለንተኛታት ንምዃን ግዜ ዝወስዱ ወለንተኛታት ጥራይ ዘይኰናስ ንማሕበረሰብ ማፕል ሪጅ ዝምለሱ ተማሃሮ እውን ውፉያት ኢና።  ዩሚኮ ኪንግ እትበሃል ምስ ወለንተኛታት ርክብ እትተሓሓዝ ትካልና ዘደንቕ ኢዩ ጻዕራን ቈራጽነታን ኣኽቢርካ ኢዩ ዝርአ" በለት።

ኤል. ኣይ. ኣብ ቫንኮቨር ሪችሞንድ ኒው ዌስትሚንስተር ከምኡውን ኣብ ሰለስተ ኸተማታት ንዝርከቡ ተማሃሮ ሲ. ኤል. ሲ.

ብዛዕባ ልያ ዝያዳ ተምሃር

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ