ዜና

ISSofBC ፍሉጣት ብጾት ተፈለጡ

ሰራሕተኛታትቢ.ሲ. ነቲ ናይታ ማሕበር ውፉያት ኣስራሕቲ ሽርክነት ሰኑይ ንግሆ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ንዝርከቡ ሓደስቲ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣኽበርዎ።

እቲ ኣብ ደልታ በርናቢ ሆቴልናይ ቢ.ኤስ.

ብድምር 39 ኩባንያታት ኣብቲ ንግሆ እተገብረ ኣኼባ ተኻፈላ ኣብቲ ሓድሽ እተኣወጀ ካናዳ-ቢ. ሲ. ጆብ ግራንት ብዛዕባ ዜግነትን ስደተኛታትን ካናዳ ንኣስራሕቲ እተዋህበ ሓበሬታ ከምኡውን ብዛዕባ ሓደስቲ ሰባት ምቝጻር ዚገልጽ ጽውጽዋያትን ሓቅታትን ዚገልጽ ሓበሬታ።

ኣወሃሃዲት ኣስራሕቲ ሶሉሽንስ ሜሪ ተክሰን ከምዚ በለት - "እዚናይ መጀመርታ ናይ ኣስራሕቲ ሞሳ ኣጋጣሚ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ካብቶም ሓለፍ ዝበሉ ሽልማታትናን ንነዊሕ እዋን ብጾትናን 100 ሚእታዊት ተኣከብቲ ምርኣይ ኣዝዩ ዘደንቕ ኢዩ።"

ኣብቲ ናይ ሽልማት ስነ-ስርዓት ሜሪ ካብ ኣስራሕቲቢ.ኤስ.

ሜሪ ድማ "ንዅሎም እቶም ሽልማት እተዋህበና እንቋዕ ሓጐሰኩም ስለቲ ቐጻሊ ደገፍኩም ድማ አመስግነኩም " በለትኒ ።

እተን ኩባንያታት ከም እኒ ካናዳዌስተር ባንክ ፍሬዘር ቫሊ ኢንጂነሪንግ ሊትድ ማክስካም ፒዛ ሃት ኣርቢሲ ሴፍወይ ዩኒትሬንድ ፕላስቲክ ፋብሪካ ሊትድ ቫንሲቲ ቪያ ሪል ካናዳ ከምኡውን ዚ ፓወር ግሩፕ ኢንክ ዚበሃላ እየን ።

ስእሊ እቲ ፍጻመ ርአ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ