ዜና

ተኸታታሊ ናይ ኢንዱስትሪ ሰሌዳ-ናይ ወጻኢ ወረቐት ኣፍልጦ ምሃብ

ናይቢ.ሲ. ክእለት ፕሮግራም ስደተኛታትን ኣስራሕቲ መፍትሒታትን ትማሊ ዕዉት ናይ ኢንዱስትሪ ፕሮግራም ኣዳለዎ እዚ ድማ ናይ ወጻኢ ተፈላጥነት ብኸመይ ከም እትስሕብ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ምህንድስናን ፍርያምነትን ዘሎ እተፈላለየ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታት ብኸመይ ከም እትስሕብ ዝገልጽ ጠቓሚ ሓበሬታ ኣካፈለ ።

ኒኮል ዞእትበሃል ናይ ቢሲሰራሕተኛታት ርክባት ክኢላ ትካል ኣስራሕቲ መፍትሒታት ዝዀነት ኒኮል ዞ ከምዚ በለት - "እዚ ቤት እዚ ምሉእ ቤት ኢዩ ነይሩ እንተዀነ ግን ኵሎም ዓማዊል ነቶም ተዛረብቲ ከዘራርብዎምን ናይ ንግዲ ካርድ ክለዋወጡን ክኢሎም ኢዮም ገለ ኻባታቶም ከም ብሓድሽ ኣቕሪቦም ኢዮም ኣርባዕተ ዓማዊል እውን ብኡንብኡ ቃለ-መጠይቕ ክግበረሎም ኣጋጣሚ ረኺቦም ኢዮም።

እዚ ኸኣ ሓደ ኽፋል እቲ ሓደስቲ መጻእተኛታትን ደለይቲ ስራሕን ብቐጥታ ናብቶም ፍቓድ ዚህቡ ኣካልን ኣስራሕትን ኪራኸቡን ሕቶታት ኪሓትቱን ኣጋጣሚ ዚወሃበሉ ወርሓዊ ናይ ኢንዱስትሪ ተኸታታሊ ዓምዲ እዩ።

ካብ ማሕበር ክኢላታት መሃንድሳትን ጂኦሳይንቲስትን ብሪትሽ ኮሎምብያ (APEGBC) ዝመጸት ካሮሊን ዌስትራ ካብ ኣፕሊድ ሳይንስ ተክኖሎጅስት ኤንድ ተክኒከኛታት ቢሲ (ATTBC) ከምኡውን ካብ ስታርላይን ስነ-ህንጻዊ ዊንድስ ሊትድ ዝመጸት ኣርት ፋብያን ቀንዲ ጸሓፍቲ ናይቲ ኣጋጣሚ ኢያ ነይራ።

ብዛዕባ መደብ ስደተኛታት ምስ ክእለት ቢ.ሲ.

ኣስራሒ መፍትሒታት ስራሕ ንምርካብ ብቐጥታ ናብ ኣስራሕትኻ ኽትከይድ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ ።

ስእሊ እቲ ፍጻመ ርአ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ