ዜና

መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ዓመትና ንኸነብዕል ሓግዘና

ኢሶፍቢሲ ኣብዚ ዓመት እዚ - 1972-2022 ንዝመጹ ሓደስቲ ሰባት እነገልግለሉ መበል 50 ዓመት የብዕል ኣሎ ። ካባኻትኩም (መገላግልቲ ማሕበረሰብ ፈተውቲ መሳርሕትኻ ቀደም ዝነበሩን ሕጂ ዘለዉን ዓማዊል ገንዘብ ዜዋጽኡ ሰባት) ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ነቲ ኣገዳሲ ፍጻመና ንኸነብዕል ዚሕግዘና ቪድዮ ክሊፕ ወይ ብጽሑፍ ዝሰፈረ መልእኽቲ ኽትልእከልካ ድማ ንዕድመካ ።

ናይ ታሪኽ ምብጻሕካ ንምቕራብ - issbc.org/submissions

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ