ዜና

ፍሪሰን COO እዩ፣ ሸርል ዳይረክተር መዕረፊ እያ

ክሪስ ፍሪሰን ዳይረክተርናይ ቢሲሰፈራት ኣገልግሎት ኰይኑ ን30 ዓመት ዝኸውን ድሕሪ ምቍጽጻሩ ብ1 ግንቦት ከም ሓለቓ ሰራሕተኛ ዀይኑ ሓድሽ ቦታ ሓዘ ።

ኣካያዲስራሕ ቢ.ሲ. ፓትሪሻ ዎሮኽ ንካቲ ሸረል ከም ሓድሽ ዳይረክተር ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ገይራ ሰመየታ ።

ክሪስ ኣብ ብምሉኡ ካናዳ መራሒ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ከም ዝዀነ ተፈላጥነት ረኺቡ ኢዩ ኣብ ቢ. ሲ. ከምኡውን ካናዳ ድማ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንምምላስ ኣብ እተገብረ ዓበይቲ ስጕምትታት ቀዳማይ ቦታ ኢዩ ዘለዎ ። ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ንካናዳ ወኪሉ ኢዩ ብዛዕባ እቲ ምስ ስደተኛታት እተተሓሓዘ ፖሊሲታትን መደባትን ከኣ ተፈታዊ ተዛራባይ ኢዩ። ክሪስ ኣብ ምዕባለ ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ቢ.ኤስ.

ካቲ ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመት ኣብዚ ቐረባ እዋን ከኣ ተሓባባሪ ዳይረክተር ኰይና ኣገልጊላ እያ ። ካብ ዩቢሲ ጂኦግራፊ ዶክተር ኰይና ተገልግል ኣላ ከም ማእከል ስደተኛታት ቢ. ሲ. ካቲ ኣብ ንድፍን ገምጋምን ምርምር ዘለዋ ክእለት ኣብቲ ሓድሽ ግደኣ እውን ጽቡቕ ውጽኢት ኪህልዋ እዩ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ