ዜና

ንንጽል ወለዲ ንዝዀኑ ዓማዊል ብናጻ ትምህርቲ ዚህብ መሰረት

ኤስ. ቢ. ሲ. ምስ ቢዲ ላሚናሪስ ንንጽል ወለዲ ሽልማት ተሓባቢራ እያ፣ እዚ ሽልማት እዚ ንጽል ወለዲ ነቲ ኣብ ካናዳ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዚረኽብዎ ኽሳዕ 40,000 ዶላር ኣመሪካ ዚኣክል ረድኤት ከም ዚህቡ ዚሕብር እዩ።

ኣብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. እተመዝገቡ ንጽል ወለዲ ዝዀኑ ዓማዊል ካብ ኣካያዲ ጕዳያቶም ሓሳብ ብምሃብ ነዚ ሽልማት እዚ ኺሓትቱ ይኽእሉ እዮም።

እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ዝዀነ ይኹን ህዝባዊ ዩኒቨርሲቲ ኮለጅ ወይ ቤት ትምህርቲ ንግዲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ከምኡውን ኣብ ኮሌጅ ደቀባት ናይ ምሉእ ግዜ ወይ ናይ ክፍለ-ግዜ ትምህርቲ ንምጽናዕ ክውዕል ይኽእል ኢዩ።

እቶም ተቐበልቲ ኣብ ርእሲ እቲ ዚህብዎ ገንዘባዊ ደገፍ ኣማኸርቲ ኣሰልጠንቲ ተማሃሮ ኣብ ትራክ ጕጅለታት ደገፍ መዛኑ ኣብ ምዕባለ ሞያ ከምኡውን ኣብ ኢንተርነት ናብ ዚርከብ ማሕበረሰብን ፍሉይ ፍጻመታትን ኪኣትዉ ይኽእሉ እዮም።

ተገዳስነት ዘለዎም ዓማዊል ብዛዕባ እቲ ኣጋጣሚ ንምምይያጥን መወከሲ ኮድ ንምርካብን ምስሰራሕተኛታት ቢ.ኤስ. እቲ ኺምልከቶ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ግዜ 22 ሚያዝያ እዩ ።

ቢዲ ላሚናሪስ ነቶም ጽጉማት ማሕበራውን ቍጠባውን ድሕረ-ባይታ ዝነበሮም ተማሃሮ ብሪጣንያ ኮሎምብያ ነቲ ንትምህርቲ ዘጋጥሞም ዕንቅፋታት ንኽሰግርዎ ዝሕግዞም እተመዝገበ መሰረትን መኽሰብ ዘይርከቦ ሕብረተሰብን ኢዩ።

ገለ ኻብቶም ነዚ ሽልማት እዚ ዚህቡ ማሕበረሰብ ብጾት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካናዳ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሞም2ሞም ኣዴታት ማተርስ ማተር YMCA ኦቭ ግሬት ቫንኮቨር YWCA ሜትሮ ቫንኮቨር ናይ ዝዓበየ ቫንኮቨር ናይ ስድራቤት ኣገልግሎት ከምኡውን ማሕበር ሚነርቫ ኪጥቀሱ ይከኣሉ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ