ዜና

ሳላ እቲ ምስ ቫንሲቲ ዝነበሮም ሽርክነት ስድራ ቤታት እንደገና ተራኸቡ

ሶርያውያን ኖር ራማዳን በዓል ቤታ ዋኤል ኣላጅጃንን ታላ ጓላን ሳላ እቲ ምስኢ. ኤን. ኤስ. ከምኡውን ቫንሲቲ ክሬዲት ዩንየን እተገብረ ናይ ብሕቲ ምድጋፍ ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ቫንኮቨር ምስ በጽሑ ዓርቢ 15 ጥቅምቲ ኣብ ካናዳ ሓድሽ ህይወቶም ጀመሩ።

"ሎሚ ኣብ ካናዳ እዮም ዚዓልቡ። ሎሚ ዓብዪ ለውጢ እዩ ዚርአ ዘሎ - እዛ ስድራቤት እዚኣ ነቲ ሶርያውያን ዝነበሮም ስደተኛታት ኣወጊዳ ናብ ካናዳ ኽትነብር እያ " በለ ።

ዳኒ ዝበሃል ሶርያዊ ስደተኛ ነበር ምስቶም ኣብ ቫንኮቨር እንደገና ምእንቲ ኽራኸቡነቲ ናይ ቢ. ሲ.

ኤስ. ቢ. ሲ. ከምኡውን 100 ሚእታዊት ናይቲ ካብ ቫንሲቲ ዝወሃብ ገንዘብ ናይ ካናዳ ውዕል ናይ ምድጋፍ ስምምዕ ሆልደር (ኤስ. ኤች.

ኣባላትማሕበር ክረዲት ካርድዝዀኑ ሰራሕተኛታት ማሕበር ክረዲት ካርድ ንስድራቤቶም ምስ ሕብረተሰብ ካናዳ ኺሓብሩ ኸለዉ ሓንጐፋይ ኢሎም ናይ ምቕባልን ናይ ምቍጽጻርን ናይ ምድጋፍን ግደ ምእንቲ ኺስከሙ ስልጠና ሃብዎም።

"ኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ከምኡውን ቫንሲቲ ኣባና ስለ ዝኣመኑን ስለ ዝኣመኑን ብዙሕ አመስግነኩም" በለ። ንዅሎም እቶም ኣብ ዝሓለፈ ኽልተ ዓመት ኣብ ልዕሊ ዞምን ዋትስፕን እተራኸቡ ወለንተኛታትን ሰራሕተኛታት ቫንሲቲን ኣዝያ ኸም እተማስወሎም ገለጸት ። "እዚ ደገፍ እዚ ንዓይን ንስድራ ቤተይን ሓድሽ ጅመራ ስለ ዝገብረሎም ኣዝየ ኢየ ዘመስግኖ።"

ኣብዚ እዋን እዚ ኑርን ስድራ ቤታን ብምኽንያት እቲ ኮቪድ-19 ዚብሃል መምርሒታት ኣብ ቤቶም ንበይኖም ይዕቈቡ ኣለዉ። እታ ስድራ ቤት ኣብ መወዳእታ ናብ ካናዳ ብምኻዳ እፎይታን ሓጐስን ከም እተሰምዓ ገለጸት ወጺኣ ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባትን ዓለምን ክትርእዮም ከኣ ብሃንቀውታ ትጽበ ኣላ ።

. ሲ. ኣብ ዓዓመት ንሓንቲ ብብሕቲ እተደገፈት ስድራቤት ስደተኛታት ንምምሕያሽ ምስ ቫንሲቲ ፍሉይ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ሽርክነት ስምምዕ ኣቚሙ ኣሎ።

ንብሕታዊ መደብ ስደተኛታት ወፈያ ኽንህብ ንደሊ ዲና ? ዝያዳ ተምሃር

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ