ዜና

ሕማቕ ኵነታት ኣየር ኣብ ከተማ ሜትሮ ቫንኮቨር - ሓበሬታን ምኽርን

ኣከባቢ ካናዳ ኻብ ሓሙስ 11 ኽሳዕ ቀዳም 13 ጥሪ 2024 ሕማቕ ኵነታት ኣየር መጠንቀቕታ ሂቡ ኣሎ። ኣብዚ ብርቱዕ ቍሪ እዚ ብኸመይ ከም እትዳሎብኸመይ መደብ ከም እተውጽእ ከምኡውን ብኸመይ ብደሓን ከም እትነብር ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብ ታሕቲ ኣንብብ።

ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት ብዙሓት ስደተኛታት (ደለይቲ ባቢሎን) ሰላምን ምዉቕን መዕረፊ የብሎምን ። ንስኻ ወይ ፈተውትኻን ስድራ ቤትካን ኣብ ቤትካ ትርፊ ኽፍሊ እንተ ኣልዩካ ወይ መንበሪ እንተ ኣልዩካ በጃኻ ኽፍሊ መደብ ስደተኛታት ካናዳ ኽትከውን ሕሰብ።

ልእመትካን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩምን ኣብቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ቅልጡፍን ኣወንታውን ጽልዋ ኽገብር ይኽእል ኢዩ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ