ዜና

ኤስ. ወብ ሳይት ንተመሃሮ ኣብ ምምሃር መሪሕ ግደ ንኺህልዎም ይሕግዞም

እቲ ናይ ጃኒስ ወብ ሳይት ካብቲ ብኢድ ኣብ ጻዕዳ ሰሌዳ እተጻሕፈ ዝርዝር ምንጪ ኣትሒዙ ኽሳዕ እቲ ብብዙሕ መራኸቢ ብዙሓን ዝዳሎ ናይ ኤለክትሮኒካዊ ትምህርቲ ተመክሮ ካብትሑት ክፍሊ ኣትሒዙ ናብቲ እንግሊዝኛ ኣብ መላእ ካናዳ ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም ከም ካልኣይ ቋንቋ (ኤስ. ኤስ. ኤስ.

እቲ ዝሓለፈ ሰሙን እተጀመረ ሓድሽ ሕታም ወብ ሳይት ነቶም ኣብ ናይ ቋንቋ መምርሒ ንሓደስቲ ናብ ካናዳ (ሊንሲ) እተመዝገቡተማሃሮ ቢ.ኤስ.

እቲ ብኣማእታት ዚቝጸር ናይ ቋንቋ ትምህርትን ንጥፈታትን ዜጠቓልል እዋናዊ ሕታም እቲ ወብ ሳይት ኣብ መብዛሕትኡ መሳርሒታት ብቐሊሉ ኽትረኽቦ እትኽእል ኰይኑ ነቲ መወዳእታ ተጠቃሚ ብቐሊሉ ኣንፈቱ ንኺፈልጥ ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ ።

"እቲ ወብ ሳይት ንተመሃሮ ብርእሶም ንኺመሃሩን ኣብቲ ዘውጽእዎ ሸቶታት ተመርኲሶም ዜድልዮም ክእለት ንኼማዕብሉን ንምትብባዕ እዩ ተዳልዩ" በለ። "እዚ ሓድሽ ትርጕም እዚ ንተመሃሮን መምህራንን ሊንሲ ኣንፈቶም ንኽፈልጥ ዝቐለለ ኢዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ኣጋጣሚታት ንምርካብ ክመርጹሉ ዘለዎም ዝያዳ ኣሳታፊ ንጥፈታት ኣሎ።"

መብዛሕትኡ ንተመሃሮ ዚወሃብ ትምህርትን ንጥፈታትን ከም ንስድራ ቤትካ ምትእትታው ዕዳጋ ምዕዳግ ከምኡውን ኣብ ግዜ ኮቪድ-19 ምስኡ ዚተሓሓዝ እዋናዊ ነገራት ስራሕ ምድላይ ዝኣመሰለ ግብራዊ ዅነታት የጠቓልል። እቲ ትምህርቲ ንተመሃሮ ናይ ምዝራብ ምንባብ ምጽሓፍ ከምኡውን ናይ ምስማዕ ክእለት ንኼማዕብሉ ዚሕግዝ ጽሑፍኣውከምኡውን ቪድዮ ዜጠቓልል እዩ ። ብዘይካዚ እቲ ወብ ሳይት ንመምህራን ኣብ ስርዓተ - ትምህርቲ ሊንሲ ተመርኲሶም ኣብ ምህናጽ ትምህርቲ ንኺሕግዙ እተፈላለየ ተወሳኺ ነገራት ይህቦም እዩ ።

መብዛሕትኡ ናይ ጃኒስ ወብ ሳይት ትሕዝቶ ጃኒስንጕጅለ ቢሲሊንሲን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበር ሓድሽ ናይ ፕሮግራም ምዕባለታት ክግበር ከሎ ኣብ ኣርባዕተ ሕታማት ናይቲ ወብ ሳይት ኣዳልዮም ኢዮም ። እቲ ናውቲ ብዝያዳ ምስፋሕ ነቲ መምህራን ዝመርሕዎ ገምጋም ካብቲ እተወደበ ፈተና ከም ኣማራጺ ዝህብ ፖርትፎሊዮ እተመስረተ ትምህርቲ ዘጠቓልል ኢዩ።

ገለ ኽፋል እቲ ናይ ጃኒስ ሓድሽ ወብ ሳይት ኤስ. ኤስ. ኤስ. ተመሃሮን መምህራንን ብዛዕባ እቲ ወብ ሳይት ዝያዳ ኺፈልጡን ኪኣትዉን እንተ ደሊኻ ምስ ጃኒስ ምእንቲ ኽትራኸብ ነቲ ኣብቲ ወብ ሳይት ዚርከብ ኣድራሻ ርአ

ኤስ. ኤስ.

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ