ዜና

ኮኪትላም ብሓገዝ 60ወለንተኛታት ቢ.ሲ.

ኣብ መዓልቲ ካናዳ ወለንተኛታት ISSofBC ሰንደቕ ዕላማ ይውዝውዙ

ናይቢ.ሲ. ኣብያተ - ጽሕፈት ኮኪትላም ኣብቲ ኣብ ከተማ ኮኪትላም ዝግበር ዓመታዊ በዓል መዓልቲ ካናዳ ኣብ 1 ሓምለ ኣብ ታውን ሰንተር ፓርክ ብሓበን ተኻፊሉ ኢዩ ። እቲ ብናጻ ኣብ ግዳም ዚግበር በዓል ሰዓት 12 ናይ ምሸት ንህዝቢ ተኸፍተ ክሳዕ ለይቲ ድማ ቀጸለ ኣብ ልዕሊ እቲ ቐላይ ከኣ ባርዕ ተላዕለ።

ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ክልቲኡ ኣብያተ-ጽሕፈት ኮኲትላም ዝቐረበ ናይ ሰፈራትን ስራሕን ፕሮግራማት ብናጻ ጸወታታት ጢጥ ቅብኣ ገጽ ሽልማታትን ስነ-ጥበብን ኢደ-ጥበብን ይህብ ነበረ።

እቶም 60ናይ ቢ.ሲ. ወለንተኛታትን 12 ሰራሕተኛታትን ኣብ መዓልቲ ብድምር 240 ሰዓት ብሕያውነት ወፈያ ብምግባር ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ኽረኽብዎ ኽኢሎም ኢዮም ።

ብሓፈሻኡ ኺርአ ኸሎ እቲ ኣጋጣሚ ዓብዪ ዓወት እዩ ነይሩ ፣ ኵሎም እቶም ምሉእ መዓልቲ ተዳልዮም ዝነበሩ ቘልዑን ስድራ ቤታትን ከኣ በቶም ክኢላታት ወለንተኛታትና ገጾም ኪቐብኡ ኸለዉ ኣዝዮም ተሓጐሱ ።

ካብቲ ፍጻመ ስእልታት ርአ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ