ዜና

ናብ ካናዳ ንዝመጹ ሓደስቲ ሰባት እተዳለወ ትምህርቲ ምርጫ

. ሲ. በቲ ናብ ካናዳ ንዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ዘተኰረ ሓድሽ ዝማዕበለ ፕሮጀክት ምርጫታት ቢ. ሲ.

እዚ ምንጪ እዚ ብፍላይ ነቲ ኣብ 24 ጥቅምቲ ዚግበር ኣውራጃዊ ምርጫ ኣብ ግምት ብምእታው ንመምህራንን ንሰራሕተኛታት ንምስፍሕፋሕን ወይ ከኣ ንሰራሕተኛታት መንእሰያት ብዛዕባ ስደተኛታት ንኺፈልጡ ኺምህሮም እዩ።

ሊሳ ሄሬራ እትበሃልናይ ቢሲሊድ ኤጁኬሽን ኣተሓባባሪት ሊንሲ ከምዚ በለት - "ኣብ ካናዳ ቀወምቲ ተቐማጦ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝግበር ምርጫ ክመርጹ ዘይክእሉ እኳ እንተዀኑ ኣብ መወዳእታ ዜጋታት ካናዳ ምስ ኰኑ ምእንቲ ኽሳተፉን ድምጾም ምእንቲ ኽሰምዑን ንዲሞክራስያዊ መስርሕን ድምጽን ክፈልጥዎ ኣድላዪ ኢዩ።

እዚ ምንጪ እዚ ነቲ ንምብጻሕ ዜድሊ ነገራት ዝሓዘ እተዳለወ ትምህርቲ መደባት ሞድዩል ክእለት ዚሃንጽ ኣስተዋጽኦታት ከምኡውን ነቶም ካብ ኣርባዕተ ኽሳዕ ሸሞንተ ኣብ ዘሎ ደረጃ ቛንቋ ካናዳ ናይ እንግሊዝኛ ኽእለት ዘለዎም ሓደስቲ ሰባት ኣብ ፖርትፎሊዮ እተመስረተ ናይ ቋንቋ ገምጋም መሳርሒታት ዝሓዘ እዩ።

ኣብቲ ፕሮጀክት ክልተ ኣርእስትታት ኣሎ። እቲ ናይ ምምራጽ መስርሕን ናይ ድምጺ ትምህርቲ ፓኬትን ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ኣውራጃዊ ምርጫ ንኽሳተፉ ዘድልዮም ኣድላዪ ሓበሬታ ይህቦም ኢዩ ። እቲ ናይ ድምጺ ምቕዳሕ ንጥፈታት ነቶም ተሳተፍቲ ንነፍሲ ወከፍ ስጕምቲ ናይቲ ድምጺ ልክዕ ከም ኣብ መደበር ድምጺ ከም ዘለዉ ገይሮም ንኽርእይዎ ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም ኢዩ።

ባይቶኣዊ ደሞክራስን ግደ ኤም. ኤል. ኤስ. ትምህርቲ ፓኬጅ ንሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅ. ክ.

እቲ ቐንዲ ትሕዝቶ ዘለዎ ኽልተ ጥቕላላት ኣብ ውሽጢ 90 ደቒቕ ወይ ሰለስተ ሰዓት ንምብጻሕ ተመስሪቱ ኣሎ። እዚ 90 ደቒቕ ዝወስድ ትርጕም እዚ ኣብ ናይ ቋንቋ ኽፍሊ መምህር ወይ ኣብ ሓደ ሰፈር ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝሰርሕ ሰራሕተኛ መንእሰያት ክቐርብ ይኽእል ኢዩ ብዛዕባ እዚ ኽልተ ኣርእስትታት ከኣ ኣድላዪ ሓበሬታ ይህብ። እዚ ሰለስተ ሰዓት ዝወስድ ትርጕም እዚ ሓደ መምህር ናይ ቋንቋ ኽፍሊ ንኽህቦ ተባሂሉ ኢዩ ተዳልዩ ዝያዳ ትምህርትን ልምድን ንምርካብ ድማ ተወሳኺ ወይ ስፍሕ ዝበለ ንጥፈታት ይገብር።

እቲ ናይ ቢሲ ምርጫ ትምህርቲ ፕሮጀክት ካብ ምርጫታት ቅ. ክ.

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብ lisa.herrera@issbc.org ምስ ሊሳ ሄሬራ ተራኸብ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ