ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ክኢላ ሲ. ፒ. ኣር.

ሚያዝያ 23 @ 5 30 ድ. ቀ. - 6 30 ድ.

ናጻ

ብዛዕባ ሞያ ሰብ ሞያን ምስክር ወረቐትን ንምፍላጥ ምስ ሲ. ፒ. ኣር. ቢ. ሲ.

በጃኹም ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዝርዝር ሓበሬታ ርኸብዎ። 

መዓስ፦ ሰሉስ ክሳዕ 23 ሚያዝያ 2024 ካብ ሰዓት 5 30 ድ. ቀ. ክሳዕ ሰዓት 6 30 ድ.
ኣበይ ፦ ኣብ ዕቤት ዚርአ ፍጻመ

ምትእስሳር ምዝገባhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApcuqprDIiHtHe-SMWSMGHRGTYVesRlV1z

ዝያዳ ሓበሬታ ወይ ተክኒካዊ ጕዳያት እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብ 778-372-6609 ወይ globaltalentloans@issbc.org ምሳና ተራኸብ።

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
23 ሚያዝያ
ግዜ ፦
5 30 ድ. ቀ. - 6 30 ድ.
ዋጋ፦
ናጻ
ምድብ ፍጻመ፦
ወብ ሳይት ፦
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApcuqprDIiHtHe-SMWSMGHRGTYVesRlV1z

መአከቢ ቦታ

ኢንተርነት - ዕቤት
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ