اخبار

NewTrack سیلوهای داده را تجزیه می کند؛ بهبود خدمات مشتری

فرایند تحول دیجیتال انجام شده توسط ISSBCمنجر به یک راه حل بسیار خوش امدید برای یک مشکل مانع ارائه خدمات برای سال های بسیاری شده است.

با NewTrack، کارکنان برنامه در حال حاضر از جریان داده های ساده در تمام برنامه های درون سازمان بهره مند می شوند و می توانند سفر هر مشتری را از طریق هر سرویسISS BCکه دریافت می کنند مشاهده کنند. و این فقط یکی از مزایای بسیاری است که توسط NewTrack ارائه شده است که خدمات مشتری را عمیقا افزایش می دهد.

با NewTrack، ISSBC درمیان تعداد فزاینده ای از سازمان های غیر انتفاعی است که به طور فعال از تکنولوژی در حمایت از ماموریت خود استفاده می کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد NewTrack در ونکوور خورشید و یک مطالعه موردی مایکروسافت.

پرش به محتوا