ورود افغان ها از 23 اوت 2021 تا کنون

اخرین بار در سال 2022، 2022

امار ورود ارائه شده در زیر به طور منظم به روز خواهد شد. امار ورود توسط برنامه کمک به اسکان مجدد (RAP) ISS BC ارائهمیشود.

 مجموع ورودی ها:

# واحدها: افراد:
756 2015

مسکن دائمی - 5 شهر برتر در بریتیش کلمبیا:

شهر # واحدها: افراد:
سوری 277 777
برنابی 64 110
ونکوور 34 71
دلتا 25 57
کوکیتلام 31 63

سن یک جنسیت:

براکت سن زن مرد مجموع
سن افغانی 0 تا 4 سال 148 164 15% 312
سن افغانی 5 تا 12 سال 208 224 22% 432
سن افغانی 13 تا 18 سال 100 104 10% 204
سن افغانی 19 تا 64 سال 511 517 51% 1028
سن افغانی 65+ 20 19 2% 39
مجموع 987 1028 100% 2015

 

زبان صحبت شده:

زبان مادری درصد مجموع
دری 59% 1191
پشتو 24% 487
فارسی 12% 242
پنجابی 4% 70
فارسی 1% 22
ترکمن 0% 3
مجموع 100% 1620


پرش به محتوا