خبرونه

په سوری کې د کډوالو نوی راغلی

په سوری کې د کډوالو نفوس په اړه زده کړه وکړئ پشمول د میشته شویو شمیرو ، شخصی کیسې او نقشې د ISSofBC او د سوری هرکلی ټولنو پروژې لخوا رامینځته شوی دې جامع سرچینې څخه د رارسیدو او میشته کیدو نمونو په شمول.


بښنه غواړم! موږ حرکت وکړ! د نوی URL دی: http://www.issbc.org/system/cms/files/1631/files/original/Refugee_Newcomers_in_Surrey_-_March_2014_-_final.pdf

تاسو به په 5 ثانیو کې نوی ادرس ته لارښود شئ.

که تاسو دا پیغام د 5 ثانیو څخه ډیر وخت لپاره وګورئ ، مهربانی وکړئ پورته لینک باندې کلیک وکړئ!

د افغانستان د ۱۰