اخبار

پناهندگان تازه وارد در سوری

اطلاعات در مورد جمعیت پناهندگان در سوری از جمله تعداد اسکان مجدد، داستان های شخصی و نقشه ها در الگوهای ورود و حل و فصل از این منبع جامع ایجاد شده توسط ISSofBC و پروژه جوامع استقبال سوری.


متاسفم! ما حرکت کردیم! URL جدید: http://www.issbc.org/system/cms/files/1631/files/original/Refugee_Newcomers_in_Surrey_-_March_2014_-_final.pdf

شما در عرض پنج ثانیه به ادرس جدید هدایت می شوید.

اگر این پیام را برای بیش از 5 ثانیه مشاهده می کنید، لطفا روی لینک بالا کلیک کنید!

پرش به محتوا