اخبار

پناهندگان تازه وارد در مترو ونکوور

این منبع جامع ایجاد شده توسط ISSofBC شامل تعداد پناهندگان اسکان مجدد، داستان های شخصی و نقشه های مربوط به الگوهای حل و فصل در مترو ونکوور است.

https://issbc.org/wp-content/uploads/2015/02/iss-2014-gar-metro-v4.7-web.pdf
متاسفم! ما حرکت کردیم! URL جدید: https://issbc.org/wp-content/uploads/2015/02/iss-2014-gar-metro-v4.7-web.pdf/

شما در عرض پنج ثانیه به ادرس جدید هدایت می شوید.

اگر این پیام را برای بیش از 5 ثانیه مشاهده می کنید، لطفا روی لینک بالا کلیک کنید!

پرش به محتوا