ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

መዓልቲ ደቀባት 2024

ናይ በዓል ዝኽሪ መናፈሻ ሰላም 11930 224 ሰይንት ማፕል ሪጅ ቢሲ ካናዳ

በጃኹም ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ናብ ቤት ጽሕፈት ISSofBC መጹ ። ነቲ ፍሉይ ውርሻን ወፈያታትን ደቀባት ንምብዓል ብሓባር ናብ መዘከርታ ሰላም ማፕል ሪጅ ንኸይድ። መ. መ. [...]

ናጻ

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ዩክረይን

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2, ቫንኮቨር ቢሲ ካናዳ

• ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምፍላጥ • ሓደስቲ መሓዙት ምጥራይ • ተመክሮታትካ ኣካፍል • ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ኣኪብካ እንተ መሊስካ [...]

ኢት های ሓምሓመ بی سی (ብዋጋ ዘይሽነን መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ቅ. ክ.

ኢሶፍቢሲ ትሪቲስ ዩኒት258 - 3020 ሊንከን ኤቭ ኮኲትላም ቢሲ ካናዳ

እዚ ዚስዕብ ኣርእስትታት ኪሽፈን እዩ ፦ 1 ብቑዕ ምዃንን ቀዳምነት ምሃብን 2 ። ብኸመይ ኣብ ግብሪ ኸተውዕሎ ትኽእል ? 3. ክራይ ረድኤት & SAFER ንኣረጋውያን ፦ این شرایط برای های [...]

ናጻ

ነቲ ብኢንተርነት እትገብሮ ቓለ-መጠይቕ

ኣብ መስመር ካናዳ

መብዛሕትአን ኩባንያታት ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ንምቝጻር ቃለ -መጠይቓት ይገብራ ኣለዋ! ነቲ ኣብ መጻኢ እትገብሮ ቓለ-መጠይቕ ምስቲ ብናጻ እንጥቀመሉ ዌቢናር ሓቢርካ ኸምዚ በለት - ብዛዕባ ስነ-ምግባራዊ ▪ ስርዓት [...]

ናጻ

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

መዓልቲ እተፈላለየ ባህሊ ካናዳ

ናይ በዓል ዝኽሪ መናፈሻ ሰላም 11930 224 ሰይንት ማፕል ሪጅ ቢሲ ካናዳ

ኣብ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ኣብ ኢደ-ጥበብን ንጥፈታትን ቈልዑ ዛንታታት መግቢ ከምኡውን ኣብ ስድራቤት ብናጻ ብዝግበር ንጥፈታት ኣቢልና ባህሊ ናይቲ ማሕበረሰብ ነኽብር! መዓስ፦ ቀዳም 29 ሰነ 10 [...]

ናጻ

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ዩክረይን

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2, ቫንኮቨር ቢሲ ካናዳ

• ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምፍላጥ • ሓደስቲ መሓዙት ምጥራይ • ተመክሮታትካ ኣካፍል • ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ኣኪብካ እንተ መሊስካ [...]

መዓልቲ ካናዳ ኣብ ማፕል ሪጅ

ናይ በዓል ዝኽሪ መናፈሻ ሰላም 11930 224 ሰይንት ማፕል ሪጅ ቢሲ ካናዳ

ክፍሊ በዓላት ኹን! ሰኑይ 1 ሓምለ 2024 - ሞን 1 ሓምለ 2024 ኣበይ - በዓል ዝኽሪ ናይ ሰላም መናፈሻ 11930 224 ሰይንት ማፕል ሪጅ V2X 6A9 ምሳና ንበዓል! […]

ናጻ

ኣኼባ ዕቤትን ጕጅለታትን ፦ ንተጀመርቲ ዚኸውን ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ መሳርሒታት

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

ነታ "ኣኼባ ዕቤትን ጕጅለታትን - ንተጀመርቲ ዚኸውን ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ መሳርሒታት " ብኸመይ ከም እትጥቀመላ ምሳና ተምሃር ። ሕቶታት ክትሓትት ምስኡ እተተሓሓዘ ሓሳባትን ተመክሮታትን ከተካፍል ትኽእል ኢኻ

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ