Pagiging karapat-dapat

 • Permanent Resident, Refugee (Government-Assisted and Privately Sponsored, hindi tumatanggap ng refugee claimants) o Protected Person
 • May trabaho, walang trabaho o kulang sa trabaho

 • BC Residente
 • Ukrainians na may CUAET visa
 • Live-in Caregiver o Temporary Foreign Worker na may prinsipyong pag-apruba.

 • Indibidwal na napili para maging Permanent Resident at naabisuhan ng sulat mula sa IRCC.

Pangkalahatang-ideya

Mga workshop

 • grupo at indibidwal na mga workshop na tumutulong sa mga indibidwal sa pagsasaliksik ng kanilang mga ideya
 • mga espesyal na workshop para sa mga kababaihan

Entrepreneurship Specific Language Training (ESLT)

 • bokabularyo ng negosyo/Self-Employment
 • Mga Pangunahing Kaalaman sa pagtatanghal
 • pagbuo ng mga tanong para sa pagsasaliksik ng mga ideya sa negosyo

Mga pagbisita

 • Mga pagbisita sa grupo sa mga organisasyong sumusuporta sa mga negosyante.

Mga pagtatanghal

 • Mga presentasyon ng Capstone kung saan ipinakita ng mga nagtapos sa Spark ang kanilang mga Capstone Project, na nagbabahagi ng kanilang paglalakbay sa pag-aaral sa iba.

Access sa Iba pang mga Programa

 • Pagpasok sa programang IGNITE.

PARTNER SA PAGPOPONDO

 

Gusto mo bang mag-enroll o may mga katanungan?

Lumaktaw sa nilalaman